Ce trebuie să cuprindă dosarul complet pentru fiscalizarea casei de marcat?

Procedura de fiscalizare a casei de marcat începe prin întocmirea dosarului necesar. În cadrul documentației necesare se regăsesc atât acte ale societății, cât și ale companiei alese pentru a se ocupa de dosar.

Iată de ce ai nevoie pentru ca dosarul de fiscalizare să nu fie respins!

Dosarul companiei care se ocupă de fiscalizare va conține următoarele:

 • Factura și chitanța de la achiziția casei de marcat – în copie;
 • Certificatul de garanției al aparatului – în copie;
 • Avizul de distribuire și service corespunzător modelului casei de marcat – în copie;
 • Procesul verbal de sigilare a echipamentului – în copie;
 • Cererea-tip de atribuire a numărului de ordine pentru seria fiscală – în original, două exemplare;

Dosarul companiei care solicită fiscalizarea trebuie să cuprindă:

 • Codul Unic de Înregistrare – în copie;
 • Certificatul de închiriere fiscală (CIF) – se solicită doar în cazul companiilor plătitoare de TVA! – în copie;
 • Contractul de închiriere al spațiului de comodat sau de proprietate pentru punctul de lucru în care se va folosi echipamentul fiscal – în copie;
 • Certificatul constatator și rezoluția O.R.C, valabil pentru punctul de lucru menționat – în copie;
 • Buletinul sau cartea de identitate al/a persoanei care depune dosarul ori al administratorului – în original;
 • Delegație pentru persoana care înaintează dosarul – în original.

Un aspect important este că toate documentele care vin din partea companiei solicitante necesită paraga societății și inscripționarea cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Eliberarea seriei fiscale a casei de marcat

Următoarea etapă în procesul de fiscalizare a casei de marcat constă în obținerea seriei fiscale a echipamentului. Aceasta va fi emisă în urma depunerii dosarulului complet la D.G.F.P. aflat pe raza localității în care se va utiliza casa de marcat. Mai apoi, compania autorizată care se va ocupa de fiscalizare va putea demara procesul de fiscalizare.

Declararea fiscalizării

Fiscalizarea este o etapă care nu trebuie omisă, mai ales că sancțiunile nerespectării legii variază de la simple avertismente până la suspendarea activității, în funcție de gravitate. Pentru a evita aceste neplăceri, recomandarea este ca după ce compania specializată în fiscalizare case de marcat a finalizat procedura să fie declarată, în maxim 24 de ore, fiscalizarea aparatului. Acest lucru se face după emiterea unui bon de casă în valoare de 1 RON și după ce s-a scos raportul Z. Primul bon fiscal și primul raport Z vor fi depuse ulterior la ANAF, într-un dosar care mai conține:

 • Declarația de instalare – 4 exemplare;
 • Cartea de intervenții;
 • Registrul special;
 • Certificatul obținut de la D.G.F.P- în original și în copie;
 • Copie după CUI;
 • Copie după CIF – condiție valabilă doar pentru firmele plătitoare de TVA.