Stagiul este reglementat de Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior. Acesta se desfășoară pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie. Angajatorii care încheie contract de stagiu beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună, pentru fiecare contract.

Stagiul oferă locuri de muncă în Timișoara

Scopul efectuării stagiului este asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii. Presupune și consolidarea competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă. De asemenea, ajută la o mai rapidă integrare în oferta de locuri de muncă în Timișoara și în restul țării. Un alt beneficiu este dobândirea de experienţă şi de vechime în muncă.

Cine poate beneficia de stagiu

Pot beneficia de contracte de stagiu subvenţionate prin proiectul UNIT2 RMPD Tinerii NEETs, înregistaţi în evidenţele SPO, absolvenţi de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă. La debutul în profesie, aceștia se angajează cu contract individual de muncă, pe un post conform specializării absolvite. Fac excepţie persoanele care au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu ocupaţional, anterior absolvirii studiilor.

Ce presupune contractul de stagiu

Dacă dorești să ocupi locuri de muncă în Timișoara ca stagiar, trebuie să semnezi un contract de stagiu. Acesta stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu. Se încheie în scris, odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni. Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este negociat de părţi. Și se referă la un program de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, în condiţiile legii. În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat sau o adeverinţă de finalizare a stagiului.