Noile programe de integrare a tinerilor pe piața muncii sunt finanțate cu fonduri europene. Cu ajutorul acestora, tinerii NEET care caută locuri de muncă în Ploiești și în țară beneficiază de sprijin.

Cine sunt tinerii NEET?

Tânărul NEET este, potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată, „persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.”. Ca și celelalte categorii de clienți ai ANOFM, tinerii NEETs beneficiază de pachete personalizate de măsuri active menite să le crească șansele de ocupare de locuri de muncă în Ploiești și în restul țării. Dar numai dacă sunt înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Așa ai acces la oferta de locuri de muncă în Ploiești

Potrivit legislației în vigoare, tinerii NEET înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, capătă mai întâi statut de „șomer înregistrat”. Aceștia beneficiază de programe de reîntoarcere în educație sau de formare profesională inițială. Sunt asimilați în această categorie și absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.