Deși rata șomajului este în scădere, mai sunt oameni care depind de venitul minim garantat acordat de autorități. Iar legislația în vigoare nu mai este foarte prietenoasă cu aceștia.

Cine primește ajutor social

Ceea ce știm sub denumirea de ajutor social este de fapt un venit minim garantat. Familiile și persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Nivelul lunar al acestui venit se raportează la indicatorul social de referință. Prin urmare, sumele pornesc de la 141,5 lei pentru persoana singură și ajung la 527 lei pentru familiile cu 5 membri. Unde familiile sunt mai mari, fiecare persoană primește în plus 36,5 lei.

Important! Cei care beneficiază de o formă de ajutor social prin Legea nr. 416/2001 au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, diverse acțiuni sau lucrări locale.

De ce să accepți locuri de muncă în Pitești

Dacă te numeri printre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, nu trebuie să refuzi locuri de muncă în Pitești sau în altă parte. Căci refuzul unui loc de muncă poate duce la pierderea ajutorului social. Același lucru se întâmplă și dacă nu participi la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă şi de formare profesională. În această situație, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social. Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități trebuie să fie înscrise la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Astfel, beneficiază de dreptul la venitul minim garantat. Prin persoană aptă de muncă se înțelege faptul că persoana are între 16 ani şi vârsta standard de pensionare, nu urmează o formă de învățământ la zi, are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare pentru prestarea unei munci.