Unele agenții imobiliare în Timișoara, dar și proprietari, au primit reclamații în ultimii ani. Înșelătoriile au făcut ca potențialii investitori în tranzacții imobiliare în Timișoara să renunțe la planurile lor. Dar multe persoane au învățat să verifice în detaliu actele necesare unui proces de vânzare-cumpărare sau chiar de închiriere.

Cum verifici acte de proprietate pentru imobiliare în Timișoara

Fie că vrei să faci tranzacții imobiliare în Timișoara, fie în alt oraș din țară, verificarea actelor de proprietate este obligatorie. Căci nu toți posesorii de imobile le-au obținut prin vânzare-cumpărare. Există și proprietari prin donații sau împroprietăriri în baza unor legi care vizează imobile construite înainte de 1945. Pentru a-și dovedi calitatea de proprietar, vânzătorul trebuie să dețină actele de proprietate, certificatul de sarcini și certificat fiscal. Toate sunt necesare la încheierea tranzacției imobiliare în Timișoara, la notar.

Certificatul de sarcini – ce este și la ce se folosește

Certificatul de sarcini este, de fapt, așa-numitul extras de carte funciară. Și se obţine de la judecătoria în raza căreia se află locuinţa. Acest act trebuie să conțină:

-numele proprietarului, identic cu numele persoanei cu care vă aflați în discuție și cu cel trecut pe actul de identitate al persoanei, fără nici cea mai mică greșeală

-numărul de ordine şi numărul cadastral, care certifică autenticitatea actului

-suprafaţa terenului

-titlul de proprietate, cu actul de provenienţă şi demersul juridic prin care a fost obţinut

-dovada că imobilul are sau nu o ipotecă sau un comandament (proces pe rol pentru datorii şi restricţie de vânzare, pe care o pun de regulă asociaţiile de proprietari pentru datoriile la întreţinere, interzicând astfel vânzarea lor).

Atenţie, judecătoria eliberează în orice situaţie certificatul de sarcini pentru o casă, chiar dacă este sau nu ipotecată sau dacă are restricţii de vânzare! În cazul în care acestea există, pe hârtie este scris cu roşu dacă are restricţii de vânzare.

Titlul de proprietate e cel mai important

Pentru că e cel mai important act, trebuie verificat cu foarte mare atenţie. Pe acest document nu trebuie să apară ştersături, ştampile neclare, semnături ilizibile, indescifrabile ale notarilor sau persoanelor oficiale. O persoană poate avea dreptul de a locui sau a se folosi de un imobil prin uzufruct, prin dreptul de uz sau dreptul de abitaţie, dreptul de servitute sau dreptul de superficie. Iar o astfel de persoană nu deține dreptul de a vinde un imobil. În plus, pentru imobilele mai vechi, de dinainte de anii `50, trebuie verificată neapărat la serviciul juridic al primăriei starea proprietății imobilului.