Producatorii agricoli persoane fizice care vor sa comercializeze produse agricole vor trebui, sa obțină un atestat de producător, care va inlocui din 1 mai actualul certificat de producator.
Atestatul de producător va fi valabil un an (din momentul emiterii) și va fi vizat semestrial, prin aplicarea stampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz.
Atestatul de producător se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Photo credit: NatalieMaynor / Source / CC BY