Timp de 11 decenii, 31 de domnitori fanarioți au ocupat tronurile Țărilor Române –și, în egală măsură, paturile boieroaicelor zurlii! – , recordul aparținându-i lui Constantin Mavrocordat, de 6 ori Vodă al Munteniei și de 4 ori al Moldovei. Lui îi aparține implicit și definiția violului dintr-un soi de Cod Penal al epocii sale: „Cel ce va fi prins cu ștromeleagul învârtoșat primprejurul părților fătătoare ale muierii, i se va tăia scârbavnicul mădular spre veșnica lui nefolosire”.
Suntem tentați să reținem din această epocă mai ales extravaganțele „veneticilor” urcați în scaunele domnești ale Principatelor Dunărene. Pentru picanteriile istorice explicite, plimbările în sănii și trăsuri trase de cerbi cu coarnele aurite ale lui Nicolae Mavrogheni sau ale beizadelei lui Caragea sună mult mai provocator decât codurile de legi adoptate de Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Scarlat Callimachi sau Ioan Caragea.
Și, chiar atunci când comentăm aceste instrumente juridice care încercau să sincronizeze Principatele cu evoluția statului de drept în Europa Occidentală primele lucruri memorabile și demne de citat par cele legate de infracțiunile de natură sexuală precum „lățirea păcatului curviei, ce vatămă sufletul și înnebunește trupurile’’ din anaforaua (raportul scris) Mitropolitului Dositei din 1793.

Înainte vreme, de partea cealaltă a Milcovului, și Nicolae-Vodă Mavrocordat era preocupat, încă de prin 1711-1715, de o problematică similară, intrigat mai ales de faptul că tinerele moldovence erau folosite de anumiți cârciumari-proxeneți pentru a-și burduși cât mai mult și cât mai repede pungile cu galbeni, folosindu-le pe post de animatoare în localurile rău famate: „Înfuriat la culme, Vodă a dat ordin să înceteze imediat obiceiul de a pune în cârciumi fete tinere și frumoase, mai mult goale decât îmbracate, pentru ca bărbații, înfierbântați de băutură, dar și de nurii ademenitori ai provocatoarelor crâșmărițe, să comande tot mai multe ulcele cu vin sau feligene cu rachiu de tescovină”. Acțiunea a durat câteva luni bune, susținută de forțe de ordine impresionante. Nu s-au putut strânge decât vreo optzeci de nenorocite din întreaga Moldovă. „După o muștruluială bună, cu fiecare în parte, învinuitele de curvie mărturisită au fost închise în beciurile Mitropoliei de la Sfântul Gheorghe, unde erau ținute de mureau de foame, în întuneric, rămânând ca vai de ele, goale.” Aflând de treaba asta, Doamnei Catrina, soția lui Mavrocordat, i s-a înmuiat inima de milă și s-a hotărât să facă ceva pentru bietele femei lovite de crunta reformă „moravicească” a lui Vodă. Catrina a dat sfoară prin țară „cum că oricare din acele femei nenorocite, închise din vina lor în beciurile Mitropoliei, va fi slobozită dacă se va găsi un suflet bun de bărbat care să o ceară de nevastă”. Deloc de mirare, pretendenți s-au găsit destui de îndată, mai ales că Doamna nu a omis să specifice în depeșele trimise înspre toate colțurile Moldovei că „fiecare mireasă ieșită din beciurile de la Sfântul Gheorghe va primi, ca zestre, pe seama vistieriei domnești, câte o pungă cu zece galbeni, o vacă cu vițel, cinci oi gata a făta și câte zece găini ouătoare cu cocoșul de trebuință”…
Detalii pe www.bucatarescu.ro. Multe alte povești inedite în cartea lui Dan-Silviu Boerescu „Un secol de voluptate în Principatele Dunărene. Domniile fanariote” din colecția „Iubiri și Intrigi la Palat”