Potrivit Art. I pct. 3 din OUG nr. 32/2020, angajatorii au posibilitatea suplimentării indemnizaţiei de şomaj tehnic cu diferenţa până la nivelul de 75% din salariul de bază, dacă bugetul angajatorului permite acest lucru. Înainte, potrivit OUG nr. 30/2020, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a crizei epidemiologice cauzată de coronavirus, salariaţii puteau beneficia de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar suma nu putea depăşi 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

În ce condiții poți intra în șomaj tehnic ca urmare a efectelor epidemiei cauzată de coronavirus

Pentru acordarea acestei indemnizaţii către salariaţi, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiţie: să reducă ori să întrerupă temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus, conform unei declaraţii pe proprie răspundere. Condiţiile iniţiale pentru acordarea indemnizaţiei, din OUG nr. 30/2020, au fost înlocuite de condiţia de mai sus. Nu se mai condiţionează acordarea indemnizaţiei de lipsa capacităţii financiare de a achita plata tuturor salariilor.

În ce condiții poți intra în șomaj tehnic dacă ești salariat cu mai multe contracte de muncă

În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

Actele necesare pentru a solicita șomaj tehnic

Potrivit OUG 32/2020, pentru a solicita șomajului tehnic pentru angajați, angajatorii trebuie să depună următoarele documente la AJOFM, prin email (poştă electronică):

  • Cerere semnată și datată de către angajator
  • Declarație pe propria răspundere
  • Lista cu angajații aflați în șomaj tehnic

Angajatorii trebuie să depună documentele la AJOFM astfel:

  • Pentru 16 – 31 martie începând cu 1 aprilie.
  • Pentru 1 aprilie – 16 aprilie începând cu 1 mai.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

 Plata indemnizaţiei de șomaj tehnic

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va face în contul bancar al angajatorului în maxim 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizaţiei de şomaj tehnic către salariat se va face în maxim trei zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

Sursa foto: 123rf