Calendar ortodox Septembrie 2020

 • 1 septembrie – † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
 • 2 septembrie – Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului (Post)
 • 3 septembrie – Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
 • 4 septembrie – Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
 • 5 septembrie – Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
 • 6 septembrie – Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
 • 7 septembrie – Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
 • 8 septembrie – (†) Naşterea Maicii Domnului
 • 9 septembrie – Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău (Post)
 • 10 septembrie – Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
 • 11 septembrie – Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
 • 12 septembrie – Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
 • 13 septembrie – Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian
 • 14 septembrie – (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post)(Dezlegare la ulei şi vin)
 • 15 septembrie – †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
 • 16 septembrie – Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila (Post)
 • 17 septembrie – Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
 • 18 septembrie – Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
 • 19 septembrie – Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
 • 20 septembrie – Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist
 • 21 septembrie – Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
 • 22 septembrie – †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
 • 23 septembrie – † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia (Post)
 • 24 septembrie – Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
 • 25 septembrie – Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
 • 26 septembrie – †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
 • 27 septembrie – †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
 • 28 septembrie – † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
 • 29 septembrie – Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
 • 30 septembrie – Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani (Post)

Calendar ortodox Septembrie 2020 – Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie

Calendar ortodox Septembrie 2020 – (†) Naşterea Maicii Domnului:

În Calendarul ortodox Septembrie 2020, în ziua a opta, are loc pomenirea Naşterii Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.

Tatăl Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam împărătesc. Acesta cu toate că-si ducea la Dumnezeu darurile îndoite, ca un iubitor de Dumnezeu şi bogat ce era; dar pentru nerodire era defăimat căci erau sterpi şi nu aveau copii. De aceea mâhnindu-se la inima, el în munte, iar femeia lui Ana în grădină, se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu, Care ascultându-i, le-a dat rod sfânt pântecelui, pe Preasfânta Născatoare de Dumnezeu.

Iar Sfânta Ana se trăgea din Matan al douăzeci şi treilea din neamul lui David şi al lui Solomon; acesta a luat pe Maria din neamul lui Iuda, şi a născut pe Iacov tatăl lui Iosif teslarul, şi trei fete: pe Maria, Sovi şi pe Ana. Maria a născut pe Salomi moaşa; Sovi a născut pe Elisabeta, iar Ana a născut pe Născătoarea de Dumnezeu.

Deci Preasfânta este nepoată lui Matan şi a Mariei femeia sa. Iar Elisabeta şi Salomi erau nepoate ale Anei de surori, şi verişoare cu Născătoarea de Dumnezeu.

În seara praznicului, se ține Vecernia care conține trei citiri din Vechiul Testament care au trimiteri la Noul Testament.

Prima este din Cartea Facerii 28,10-17, despre scara lui Iacov care unește cerul cu pământul și care duce cu gândul la unirea omului cu Dumnezeu care se realizează cel mai deplin și mai perfect în Maria, Maica lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!” (Facere 28, 17).

A doua este din Cartea lui Iezechiel 43,27-44,4: viziunea templului cu ușa spre răsărit închisă întotdeauna și plină de slava lui Dumnezeu și care o simbolizează pe Maica Domnului.

Iar a treia este din Cartea Pildelor lui Solomon 9,1-11: și aici Maria este considerată „casa” pe care Înțelepciunea Divină și-a construit-o sieși.

Uneori se ține Utrenia în dimineața praznicului. Evanghelia Utreniei este din Luca 1;39-49, 56. Această citire este valabilă la toate praznicele Maicii Domnului și include și Cântarea Maicii Domnului: „Mărește suflete al meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile…”

Citirea Apostolului de la Sfânta Liturghie din ziua praznicului este din Filipeni 2,5-11 și vorbește despre „Hristos Iisus Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce.”

Citirea din Evanghelie este din Luca 10,38-42 și 11,27-28 citite împreună; de asemenea, această citire este prezentă la toate praznicele Maicii Domnului. În ea, Domnul spune: „binecuvântați sunt aceia care aud Cuvântul Domnului și îl păstrează în inima lor!”

Calendar ortodox Septembrie 2020 – (†) Înălţarea Sf. Cruci:

În Calendarul ortodox Septembrie 2020, în ziua a paisprezecea, are loc pomenirea înălţării cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci: Înălţarea Sfintei Cruci.

Constantin cel Mare, întâiul împărat al creştinilor, avea război, precum zic unii dintre istorici, la Roma, împotriva lui Maxenţiu, până a nu lua împărăţia. Iar alţii zic că la apa Dunării, împotriva sciţilor.

Văzând că mulţimea potrivnicilor era mai multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire şi frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, şi litere romane împrejurul Crucii, care şi acelea erau închipuite cu stele şi ziceau: „Întru aceasta vei birui”. Făcând numaidecât o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase, şi poruncind să fie purtată înaintea ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii, dintre care cei mai mulţi au pierit, iar alţii au fugit.

Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce, şi crezând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu şi întărindu-se cu Botezul împreună cu maica sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Şi a aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, pe care fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu numai crucile, ci şi piroanele le-au aflat.
Neştiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune. O femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat; iar celelalte doua cruci ale tâlharilor nu au arătat nici un semn de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat şi a sărutat Crucea, împreună cu toata suita. Şi neputând încăpea tot poporul să se închine, s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, şi a înălţat deasupra amvonului Cinstita Cruce, si văzând-o poporul, a început a striga: „Doamne, miluieşte!” Şi de atunci a început a se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci.

Tot în această zi, se face pomenirea și altor sfinți, cum ar fi:

 • adormirea celui între sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului
 • binecredincioasa împărăteasă Plachila (Placila)
 • cei 170 sfinţi Părinţi, care s-au adunat la sfântul a toată lumea Sinod al VI-lea
 • Sfântul Mucenic Papa
 • Sfântul Mucenic Teoclit, care prin sabie s-a săvârşit
 • Sfântul Valerian pruncul, care de sabie s-a săvârşit
 • Sfântul nou cuvios Mucenic Macarie de la Mănăstirea Dionisiu (Muntele Athos), care a mărturisit în Tesalonic la anul 1525, şi a fost ucenic al Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, şi care prin sabie s-a săvârşit

Calendar ortodox Septembrie 2020 – Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră

În afară de principalele sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii septembrie 2020, alte sărbători de cruce neagră, de care trebuie să ținem cont, sunt precizate în calendar în această lună.

Sărbătorile de cruce neagră sunt sunt sărbători care se țin cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit, spre deosebire de sărbătorile de cruce roșie în care sunt prezente mai multe restricții.

În aceste sărbători sunt prăznuiți sfinți care au trăit pe pământ românesc, sfinți români. În aceste zile este voie la muncile gospodărești, dar nu trebuie să lipsească rugăciunea.

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră în Calendarul ortodox Septembrie 2020 sunt:

 • 1 septembrie – † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul;
 • 7 septembrie –  †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
 • 9 septembrie – †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău (Post)
 • 13 septembrie – †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop;
 • 15 septembrie – †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului;
 • 22 septembrie – †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei;
 • 23 septembrie – † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia (Post)
 • 26 septembrie – †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab;
 • 27 septembrie – †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti;
 • 28 septembrie – † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh

Citește și:

Calendar ortodox Ianuarie 2020

Calendar ortodox Februarie 2020

Calendar ortodox Martie 2020

Calendar ortodox Aprilie 2020

Calendar ortodox Mai 2020

Calendar ortodox Iunie 2020

Calendar ortodox Iulie 2020

Calendar ortodox August 2020