Calendar ortodox Octombrie 2020

 • 1 octombrie – (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
 • 2 octombrie – Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
 • 3 octombrie – Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
 • 4 octombrie – Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
 • 5 octombrie – Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
 • 6 octombrie – Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
 • 7 octombrie – † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie (Post)
 • 8 octombrie – Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
 • 9 octombrie – Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
 • 10 octombrie – Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
 • 11 octombrie – Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
 • 12 octombrie – Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
 • 13 octombrie – † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
 • 14 octombrie – †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 15 octombrie – Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
 • 16 octombrie – Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
 • 17 octombrie – Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
 • 18 octombrie – Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
 • 19 octombrie – Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
 • 20 octombrie – Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
 • 21 octombrie – †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post)
 • 22 octombrie – Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
 • 23 octombrie – Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu (Post)
 • 24 octombrie – Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
 • 25 octombrie – Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
 • 26 octombrie – †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
 • 27 octombrie – †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
 • 28 octombrie – †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep. (Post)
 • 29 octombrie – Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
 • 30 octombrie – Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
 • 31 octombrie – Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah (Sambata mortilor – mosii de toamna)

 

Calendar ortodox Octombrie 2020 – Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie

Calendar ortodox Octombrie 2020 – (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul:

În Calendarul ortodox Octombrie 2020, în ziua întâi, prăznuim pomenirea Acoperământului Preasfintei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.

Trebuie să ştim că acest praznic a început a se prăznui pentru o pricină ca aceasta: în zilele împăratului Leon cel Înţelept în Constantinopol, spre o duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea în sfânta biserică Vlaherna a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în întâia zi a lunii octombrie, şi mulţimea poporului stând înainte, ca la patru ceasuri de noapte fiind, Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos şi-a ridicat ochii în sus împreună cu ucenicul său, Fericitul Epifanie, şi au văzut pe Împărăteasa cerului, pe ocrotitoarea a toată lumea, pe Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh şi rugându-se, strălucind cu lumină şi acoperind pe popor cu cinstitul său omofor, înconjurată de oşti cereşti şi de mulţime de sfinţi, care stăteau în haine albe cu cucernicie împrejurul ei; din care doi erau mai aleşi, Sfântul Ioan înaintemergătorul şi Evanghelistul Ioan.

Iar cele cu umilinţă graiuri ale rugăciunii ei către iubitul său Fiu şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: „Împărate ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te slăveşte pe Tine, şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; şi unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfinţeşte, şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primeşte-le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile”.

Știind şi noi pe solitoarea şi pe acoperitoarea noastră, să năzuim către dânsa cu umilinţă strigând: „Acoperă-ne pe noi cu acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în ziua răutăţilor noastre; acoperă-ne în toate zilele noastre, iar mai ales în ziua cea rea când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor, şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

În Calendarul ortodox Octombrie 2020, tot în această zi, se face pomenirea Sfântului Apostol Anania.

Sfântul Apostol Anania a fost din cetatea Damasc, care a botezat şi pe Pavel din descoperire dumnezeiască, făcându-se episcop de către apostoli în acea cetate. Deci făcând multe vindecări în Damasc şi în Elevteropole şi convingând pe mulţi la credinţa cea în Hristos, a fost bătut cu vine de bou de către guvernatorul Luchian, strunjit la coaste şi pârjolit cu făclii; apoi fiind scos afară din cetate, a fost ucis cu pietre, şi aşa plinindu-şi mucenicia s-a petrecut către cereştile locaşuri.

În Calendarul ortodox Octombrie 2020, tot în această zi, are loc pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Roman Melodul, făcătorul de condace.

Acest între sfinţi Părintele nostru Roman a fost din Siria, cetatea Emesinilor, diacon al sfintei Biserici celei de Berit. Deci mergând la Constantinopol, în zilele împăratului Anastasie, a rămas la biserica Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, cea din Chir, petrecând cu evlavie, şi priveghind toată noaptea la slujba Vlahernelor.

Și după săvârşirea slujbei de acolo, iarăşi se întoarse la Chir, unde şi darul alcătuirii condacelor a luat, arătându-se lui în vis Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, şi dându-i o bucată de hârtie, îi porunci să o mănânce; deci i se păru că deschise gura, şi înghiţi hârtia; şi fiind praznicul naşterii lui Hristos, îndată cum se deşteptă, suindu-se în Amvon, a început a cânta: „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte…”. Acesta a făcut condacele şi ale celorlalte praznice, încă şi ale sfinţilor celor mari; aşa ca mulţimea condacelor făcute de dânsul este mai mult de o mie; apoi cu pace a adormit.

Calendar ortodox Octombrie 2020 – †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie:

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoascută și sub numele de Paraschiva, este prăznuită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe data de 14 octombrie. Aceasta este cunoscută și ca fiind sfânta patroană a Moldovei.

Sfânta Parascheva s-a născut la începutul secolului al XI-lea, într-un sat din apropierea Constantinopolului. Părinții, neam de greci, erau foarte credincioși și bogați. Ei au botezat-o și au crescut-o pe Parascheva în credința creștină. Evlavioasă fiind, mergea mereu cu maica ei la biserica Preacuratei Născătoare de Dumnezeu.

La vârsta de 10 ani, după ce merge la biserică, simte chemarea lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-a aprins inima ei, dorind să împlinească pe dată cuvântul Evangheliei și, ieșind din biserică și întâlnind un sărac, s-a ascuns de maica sa și, dezbrăcându-se de hainele bogate pe care le purta, le-a dat lui, iar ea a îmbrăcat hainele săracului. Sufletul ei ardea însă de dorința de a sluji lui Dumnezeu, după cuvântul auzit.

Astfel, la vârsta de 20 de ani, aceasta a fugit de acasă fără știrea părinților, plecând la Constantinopol, unde s-a închinat în bisericile lui Dumnezeu, la moaștele Sfinților de acolo și a ascultat povățuirile duhovnicești ale sfinților bărbați de acolo.

Pleacă la mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea, iar apoi spre Ierusalim. După ce aceasta vede mai multe locuri sfinte, ea vrea să rămână într-o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului.

Într-o noapte, un înger îi apare în vis și îi spune că trebuie să se întoarcă la părinții săi.

Ea a răbdat ani la rând în această mănăstire de călugărițe. Și nevoindu-se prin foarte multe fapte bune, ajungând la vârsta de 25 de ani, a plecat de acolo și s-a dus la Iope. Și mergând de acolo pe o corabie, a pornit către patria sa, ajungând acolo după o călătorie plină de primejdii pe mare.

Apoi pururea pomenita a venit iarăși la Constantinopol, și după ce a cercetat dumnezeieștile locașuri și pe sfinții bărbați, a plecat și s-a așezat într-un sat numit Calicratia, în biserica Sfinților Apostoli, nesocotind petrecerea părinților săi de bun neam și batjocorind înțelepțește uneltirile vicleanului înșelător.

La vârsta de 27 de ani ea se stinge din viață. Ea fost îngropată aproape de mare.

În Calendarul ortodox Octombrie 2020, în aceasta zi, are loc și pomenirea Sfintilor Mucenici: Nazarie, Protasie, Ghervasie si Chelsie.

Calendar ortodox Octombrie 2020 – †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir:

În Calendarul ortodox Octombrie 2020, în ziua a douazeci si sasea, prăzmuim pomenirea Sfântului slavitului Marelui Mucenic Dimitrie (Dumitru), izvorâtorul de mir si facatorul de minuni, din Tesalonic.

Acesta a fost pe vremea împaraților Diocletian și Maximian (284-305), tragându-se din Tesalonic, fiind din început evlavios și învatator al credinței celei în Hristos. Deci mergând Maximian la Tesalonic a fost prins sfântul si pus în temnita, pentru ca era vestit în dreapta credinta. Și lăudându-se împaratul cu un om al lui ce-l chema Lie și îndemnând pe oamenii cetății să iasă să se lupte cu el, caci întrecea acesta pe toți cei de vârsta lui la marimea trupului și la putere.

Un oarecare tânar crestin anume Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie unde se afla în temnita, îi zise: „Robule al lui Dumnezeu, vreau sa ma lupt cu Lie; roaga-te pentru mine”. Iar sfântul însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi zise: „Si pe Lie vei birui si pentru Hristos vei marturisi”. Deci luând Nestor îndrazneala din cuvintele acestea, merse de se lupta cu Lie si-i puse semetia lui jos, omorându-l. De care lucru împaratul rusinându-se, s-a mâhnit si s-a mâniat.

Și fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis ostași și le-a poruncit să-l străpungă cu sulițele pe sfântul în temniță. Pentru ca a fost pricina înjunghierii lui Lie și facându-se aceasta, îndată marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând dupa moartea sa multe minuni și uimitoare tămăduiri. Apoi din porunca împaratului s-a taiat și capul Sfântului Nestor.

Calendar ortodox Octombrie 2020 – †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor:

Sfântul Dimitrie cel Nou este sărbătorit în Calendarul ortodox Octombrie 2020, atât de ortodoxi, cât şi de catolici, pe data de 27.

Dimitrie cel Nou a trăit în satul Basarabov, în vremea împăraţilor româno-bulgari. El a fost păstor de vite, iar după o perioadă s-a călugărit. A trăit într-o peşteră din apropierea mănăstirii, unde a petrecut ani la rând în post aspru şi rugăciune, izolat de lume şi de ceilalţi monahi. A fost în permanenţă o pildă vie de aleasă viaţă creştină pentru ceilalţi călugări şi pentru obştea credincioşilor.

Se spune că atunci când şi-a simţit sfârşitul, s-a dus pe malul râului Lom şi s-a aşezat între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu. Acel loc a fost acoperit cu apă. Sfântul Dimitrie cel Nou s-a arătat în vis unei copile, căreia i-a spus că dacă îl va scoate din apă, o va vindeca de boala de care suferea. Copila le-a spus părinţilor ce a visat, iar la locul unde de multe ori se arăta o lumină, s-au adunat mulţi preoţi şi săteni. Ei au găsit sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie, pe care le-au dus în satul Basarabov.

Racla cu sfintele moaşte a fost aşezată în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti, în iulie 1774, fiind dăruită de generalul rus Petru Saltacov. Sfântul Dimitrie cel Nou a devenit ocrotitorul Bucureştiului şi al întregii Ţări Româneşti.

Pe 28 februarie 1950, Sfântul Sinod a hotărât generalizarea cultului său în toată Biserica Ortodoxă Română.

În fiecare an, mii de credincioşi participă la slujba oficiată în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou, pe 27 octombrie, la Patriarhia Română. Mulţi credincioşi au fost ajutaţi de Sfântul Dimitrie cel Nou, sfânt ocrotitor în necazuri şi vindecător de boli şi alte suferinţe.

 

Calendar ortodox Octombrie 2020 – Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră

În afară de principalele sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie 2020, alte sărbători de cruce neagră, de care trebuie să ținem cont, sunt precizate în calendar în această lună.

Sărbătorile de cruce neagră sunt sunt sărbători care se țin cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit, spre deosebire de sărbătorile de cruce roșie în care sunt prezente mai multe restricții.

În aceste sărbători sunt prăznuiți sfinți care au trăit pe pământ românesc, sfinți români. În aceste zile este voie la muncile gospodărești, dar nu trebuie să lipsească rugăciunea.

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră în Calendarul ortodox Octombrie 2020 sunt:

 • 1 octombrie – †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
 • 13 octombrie – † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi;
 • 21 octombrie – †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel;
 • 28 octombrie – †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti;

 

Citește și:

Calendar ortodox Ianuarie 2020

Calendar ortodox Februarie 2020

Calendar ortodox Martie 2020

Calendar ortodox Aprilie 2020

Calendar ortodox Mai 2020

Calendar ortodox Iunie 2020

Calendar ortodox Iulie 2020

Calendar ortodox August 2020

Calendar ortodox Septembrie 2020

Poate te interesează și: Zile libere 2022 – Calendarul zilelor libere în 2022