Calendar ortodox Noiembrie 2020

 • 1 noiembrie – Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
 • 2 noiembrie – Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist
 • 3 noiembrie – Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
 • 4 noiembrie – Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr. (Post)
 • 5 noiembrie – Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
 • 6 noiembrie – Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
 • 7 noiembrie – Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
 • 8 noiembrie – †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
 • 9 noiembrie – †) Sf. Ier. Nectarie din Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie;
 • 10 noiembrie – Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
 • 11 noiembrie – † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post)
 • 12 noiembrie – †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
 • 13 noiembrie – †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 14 noiembrie – Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lasatul secului pentru Postul Nasterii Domnului)
 • 15 noiembrie – †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Inceputul Postului Nasterii Domnului)(Dezlegare la ulei şi vin)
 • 16 noiembrie – † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
 • 17 noiembrie – Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 18 noiembrie – Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
 • 19 noiembrie – Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 20 noiembrie – Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
 • 21 noiembrie – (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Post)(Dezlegare la peşte)
 • 22 noiembrie – Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
 • 23 noiembrie – †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
 • 24 noiembrie – Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 25 noiembrie – †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 26 noiembrie – Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 27 noiembrie – Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
 • 28 noiembrie – Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)
 • 29 noiembrie – Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la peşte)
 • 30 noiembrie – †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)

 

Calendar ortodox Noiembrie 2020 – Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie

Calendar ortodox Noiembrie 2020 – †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri:

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cei mai cunoscuți arhangheli. Ortodocși și greco-catolici laolaltă îi celebrează, în Calendarul ortodox Noiembrie 2020 pe data de 8 a lunii.

Cu toții am auzit de prezența lor și chiar avem încrederea că există câte unul pentru fiecare dintre noi. Iar pe 8 noiembrie, este sărbătorit întregul sobor al îngerilor. Cu toate astea, potrivit Bibliei, există numai patru nume îngerești cunoscute: Mihail și Gavril, Rafael și Uriil. Dintre acestea, la loc de cinste se află sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, mai presus de sfinți și căpetenii ale cetelor de îngeri.

În trecut, Arhanghelii erau considerați păzitori ai oamenilor, de la naștere până la moarte, care se roagă pentru sănătatea lor și asistă până și la Judecata de Apoi. Ei sunt patroni ai casei, ard păcatele patimilor lumești și purifică, prin post. Ciobanii îi consideră ocrotitori ai oilor. Despre Arhanghelul Mihail se știe că poartă cheile raiului, luptă împotriva diavolului, ține ciuma în frâu, veghează la capul bolnavilor pe patul de moarte și la picioarele celor ce mai au zile. Este și protectorul călugărilor, al negustorilor, al țiganilor, al marinarilor.

Sfântul Gavriil e aducător de vești bune, ușurează exprimarea și comunicarea, aduce pace și înțelegere, ne ajută să uităm și să iertăm. Împreună au grijă de binele familiilor creștine și îi ajută pe cei ce nu pot avea copii. Cine ține cum se cuvine această sărbătoare va avea parte de o moarte ușoară. Oamenii săraci, cu mulţi copii, li se roagă pentru sprijin, la vreme de necaz.

Calendar ortodox Noiembrie 2020 – (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia):

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este un moment important pentru credincioșii ortodocși, fiind serbată pe data de 21 noiembrie și este considerată a fi o zi magică şi este asociată în popor cu simbolurile luminii: candela, lumânarea, focul şi soarele.

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică (numită în popor şi Vovidenia) aminteşte faptul aducerii cu evlavie, în biserica Legii vechi, adică în templul din Ierusalim, a copilei de trei ani, care avea să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos, întâi, pentru că acest fapt, atunci când s-a petrecut, s-a împlinit într-un chip minunat şi, al doilea, el cerea o pregătire pentru taina nașterii cu trup omenesc a Fiului lui Dumnezeu, care avea să se săvârșească prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu.

Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului în Biserică:

 • Intrarea Maicii Domnului în Biserică aduce norocul și sănătatea în familie:

În popor, este considerată o zi magică. Se fac previziuni importante referitoare la oameni şi la vreme. Astfel, conform tradiţiei populare, dacă ziua Intrării Maicii Domnului va fi înnorată, peste an vor fi epidemii. Dacă va ninge, vom avea parte de o iarnă grea. Atunci când în ziua praznicului este soare se spune că va urma o vară secetoasă.

 • De Intrarea Maicii Domnului în Biserică nu se muncește:

Ca să aveți spor şi belşug în casă, de Intrarea Maicii Domnului în Biserică nu trebuie să lucrați sub niciun motiv. Nu spălați rufe, nu spălați geamuri, nu spălați nimic, nu faceți curățenie, nu coaseți, nu țeseți, nu gătiți, doar încălziți mâncarea deja gătită din ziua precedentă.

 • De Intrarea Maicii Domnului în Biserică mâncați pește:

În ziua Intrării Maicii Domnului în Biserică este foarte bine să mâncați pește pentru a „nu fi lipsiți de lumina ochilor și a vă bucura de o vedere bună’. Nu întâmplător, ci tocmai pentru ca bucuria marii sărbători să nu fie „atinsă’ de post, Biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la pește.

Calendar ortodox Noiembrie 2020 – †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României:

Sfântul Andrei este sărbătorit de români în fiecare an pe 30 noiembrie. Începând cu anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea să fie însemnată cu crucea roșie în calendarul ortodox.

Sfântul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat creștinătorul poporului român.

În ziua de 30 noiembrie, este celebrat cel dintâi chemat între Apostoli, ucenic al lui Ioan Botezătorul, Sfântul Andrei, acela care l-a urmat pe Iisus întreaga sa viață.

A propovăduit cuvântul Domnului, a asistat la Patimile Sale, L-a jelit la moartea Lui și s-a bucurat, întărindu-și credința, la Învierea Sa.

După Pogorârea Duhului Sfânt, a ajuns în ținutul Dobrogei de azi, unde a viețuit în peșterea care-i poartă numele, loc de pelerinaj, în apropierea localității Matei Corvin, unde se află și o părticică din sfintele sale moaște. O altă parte din moaște se găsesc la Catedrala Episopală din Galați.

Căutând cele duhovniceşti, a urmat o viaţă feciorească, ajungând ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, de la care a primit mărturie despre Iisus că Acesta este Mielul lui Dumnezeu. Andrei a fost cel dintâi care a primit chemarea lui Hristos, luându-l împreună cu el pe fratele său Petru.

Tradiții și obiceiuri de Sfâântul Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României:

Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre momentele în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică.

Iată câteva tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei:

 • Se crede că în această noapte „umblă strigoii” să fure „mana vacilor”, „mințile oamenilor” și „rodul livezilor”. Împotriva acestor primejdii, țăranul român folosește usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, ca să alunge duhurile rele la oameni și animale.
 • În noaptea de Sfântul Andrei se desfășoară, astfel, cea mai importantă „acțiune”: păzitul usturoiului. Fete și flăcăi veghează și petrec, tocmai pentru ca usturoiul să capete calitățile necesare pentru a-i proteja împotriva primejdiilor.
 • De asemenea, usturoiul purtat la brâu va servi drept remediu terapeutic și va aduce pețitori.
 • Tot în această noapte, pentru a testa rodnicia livezilor și a câmpurilor, se aduc în casă crenguțe de vișin, care, dacă vor înflori până la Crăciun, este semn de belșug.
 • Un alt obicei este de a pune grâu într-o oală de pământ, pentru a vedea rodnicia ogoarelor, dar și a casei gospodarului în noul an.
 • Tradiția mai spune că fetele, în ajunul Sfântului Andrei, încearcă să-și afle viitorul. Astfel, ele aruncă în apă plumb sau cositor topit, care întărindu-se prefigurează chipul viitorului soț.
 • Tot pentru a-și vedea ursitul, fetele stau peste noapte în fața unei oglinzi, mărginite de două lumânări, până ce zăresc chipul acestuia.
 • Unii bătrâni observă cerul în noaptea de Sfântul Andrei și prezic dacă noul an va fi bogat sau sărac, ploios sau secetos, dar și dacă va fi pace sau război.
 • În noaptea Sfântului Andrei se crede că lupii încep să vorbească, îşi pot mişca gâtul, devin mai sprinteni, iar oamenii care îi aud află secrete groaznice. Plata este însă una teribilă, pentru că aceşti oameni vor fi atacaţi de lupi şi se vor transforma în vârcolaci.
 • Nici animalele nu sunt scutite de primejdie – omul nu face nimic în gospodărie, pentru ca animalele de pradă să nu-i atace vitele. Acestea pot fi însă protejate şi cu ajutorul unor cruci confecţionate din ceară de albine.
 • Până la Crăciun, femeile nu mai ţes şi nici nu mai torc, ca să nu stârnească mânia Maicii Domnului.
 • Pe de altă parte, condiţiile meteorologice din noaptea Sfântului Andrei pot prevesti cum va fi iarna, care nu va fi grea, dacă afară este senin şi cald. În schimb, un cer întunecat, cu lună plină, ninsoare sau ploaie sunt semn de iarnă cu troiene mari.
 • Cei necăsătoriți fac farmece pentru aflarea sau atragerea ursitei, iar femeile încearcă să atragă norocul și bunăstarea în casele lor.
 • Pentru ca răul să nu se prindă de noi, nu avem voie să măturăm, să aruncăm gunoiul din casă, să ne pieptănăm și să dăm cu împrumut.
 • Se spune că în această noapte animalele prind grai. Ferește-te să le auzi, căci prevestesc moartea!

 

Calendar ortodox Noiembrie 2020 – Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră

În afară de principalele sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii noiembrie 2020, alte sărbători de cruce neagră, de care trebuie să ținem cont, sunt precizate în calendar în această lună.

Sărbătorile de cruce neagră sunt sunt sărbători care se țin cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit, spre deosebire de sărbătorile de cruce roșie în care sunt prezente mai multe restricții.

În aceste sărbători sunt prăznuiți sfinți care au trăit pe pământ românesc, sfinți români. În aceste zile este voie la muncile gospodărești, dar nu trebuie să lipsească rugăciunea.

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră în Calendarul ortodox Noiembrie 2020 sunt:

 • 9 noiembrie – †) Sf. Ier. Nectarie din Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie;
 • 11 noiembrie – † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post)
 • 12 noiembrie – †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
 • 13 noiembrie – †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 15 noiembrie – †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ;
 • 16 noiembrie – † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
 • 23 noiembrie – †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
 • 25 noiembrie – †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 30 noiembrie – †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei;

 

Citește și:

Calendar ortodox Ianuarie 2020

Calendar ortodox Februarie 2020

Calendar ortodox Martie 2020

Calendar ortodox Aprilie 2020

Calendar ortodox Mai 2020

Calendar ortodox Iunie 2020

Calendar ortodox Iulie 2020

Calendar ortodox August 2020

Calendar ortodox Septembrie 2020

Calendar ortodox Octombrie 2020

Poate te interesează și: Zile libere 2021 – Calendarul zilelor libere în 2021