Calendar ortodox 2020, luna Martie

 • 1 martie – Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
 • 2 martie – Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
 • 3 martie – Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
 • 4 martie – Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
 • 5 martie – Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
 • 6 martie – Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
 • 7 martie – Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 8 martie – Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 9 martie – †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin) cei 40 de mucenici
 • 10 martie – Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)
 • 11 martie – Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Post)
 • 12 martie – Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Post)
 • 13 martie – Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post)
 • 14 martie – Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 15 martie – Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 16 martie – Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post)
 • 17 martie – Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)
 • 18 martie – Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
 • 19 martie – Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
 • 20 martie – Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
 • 21 martie – Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 22 martie – Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 23 martie – Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
 • 24 martie – Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
 • 25 martie – (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
 • 26 martie – Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
 • 27 martie – Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
 • 28 martie – Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 29 martie – Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Dezlegare la ulei şi vin)
 • 30 martie – Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)
 • 31 martie – Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie din Calendar ortodox Martie 2020

Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian

Pe 9 martie 2020 în Calendarul creștin ortodox sunt prăzmuiți Sfinţii 40 de mucenici din Sevastia.

În vremea prigoanelor împotriva creştinilor ordonate de împăratul păgân Liciniu pe tot cuprinsul împărăţiei ceştinii erau forţaţi să se închine la idoli. Cei care refuzau erau orturaţi şi chinuiţi în fel şi chip de câtre călăii împărăteşti.

În Sevastia era comandat pe nume Agricolae, cu mare râvnă în a îi chinui pe creştini. El a aflat că în armata lui servesc cu credină 40 de creştini, bărbaţi tari, neînfrânţi în luptele războaielor la care participaseră care erau fosrte iscusiţi în ale Sfintelor Scripturi.

Agricolae i-a prins pe toţi şi a încercat să-i oblige să se închine la idoli. Pentru că aceştia au refuzat i-a băgat în temniţă. După câteva zile a venit în oraş Lisie care-i era superior în grad lui Agricolae şi împreună cu decis să-i aducă din nou la judecată. Iscodindu-i nu le găsea nici o slăbiciune în credinţă şi atunci s-a înfuriat şi a luat o piatră şi a aruncat-o în mucenici, dar piatra tot le el l-a lovit rupându-i falca.

Şi alţi slujitori ai idolilor încercau să-i lovească cu pietre dar se loveau între ei. I-au aruncat din nou în întunericul temniţei chibzuind la cum să le înfrângă credinţa în Hristos. În temniţă ei cântau şi aduceau slavă lui Dumnezeu pentru toate.

Agricolae şi Lisie au decis ca să-i oblige să intre în apa lacului îngheţat de lângă cetate iar ei au mers parcă s-ar fi dus la ceva plăcut. I-au băgat dezbrăcaţi în mijlocul apei iar afară era un ger cumplit şi bătea vântul. Iar lâng lac au pus un butoi cu apă caldă să-i ademenească pe cei ce ar fi tentaţi să reziste şi să se ducă să se încălzească.

Pe la miezul nopţii unul din ei nu a mai rezista şi a fugit la căldură dar cu a atins cu piciorul apa cea caldă imediat a căzut mort.

Când noaptea era în putere şi gerul era mai năpraznic iar străjile adormiseră, desupra mucenicilor s-a aprins o lumină caldă care i-a încălzit şi gheaţa a topit-o iar sfinţii mucenici stăteau în mijocul apei rugânduse şi cântând lui Dumnezeu.

Doar şeful gărzii, pe nume Aglaie, nu adormise şi cugeta la cele ce le vedea. El ştia că cel care s-a dus să se încălzească a murit iar cei ce îngheţau cântau şi se rugau, apoi a observat lumina şi s-a aporiat să vadă de unde este ea.

A văzut 39 de coroane strălucitoare coborând asupra mucenicilor şi s-a întrebat de ce nu sunt 40. A înţeles că cel care s-a dus să se încălzească a fost lepădat din ceata sfinţilor aşa că a trezit pe cei ce stăteau de strajă, a dezbrăcat hainele de pe el şi a intrat în apă unde s-a alăturat mucenicilro, strigând “Şi eu sunt creştin!”

Când au venit tiranii comandanţi a doua zi au găsit pe mucenici rugându-se şi cântând iar când au verificat apa au găsit-o tocmai caldă şi bună de îmbăiat. Atunci s-au înfuriat şi au dat poruncă să fie duşi toţi la locul de osândă şi să le fie sfârâmate oasele cu ciocanele.

Mama lui Meltion era martoră la tot chinul şi îl îmbărbăta pe fiul ei îndemnândul să reziste. Iar pentru că a murit ultimul din cei 40 ea l-a luat în braţe şi l-a dus alături de ceilalţi spre a fi arşi aşa cum porunciseră comandanţii. Iar după ce i-au ars au dat ordin ca să fie aruncate rămăşiţele în râu.

După trei zile într-o noapte fără lună sfinţii i s-au arătat fericitului Petru, episcopul cetăţii şi i-au spus să-i scoată din râu. A adunat episcopul şi clerul şi credincioşi şi au mers la râu unde oasele străluceau în apă ca aurul şi nici cel mai mic osişor nu a rămas nedescoperit.

Numele celor patruzeci de mucenici care a fost prinşi şi au pătimit pentru Hristos sunt Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie.

Buna Vestire (Blagoveştenia)

Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, aceasta este una dintre sărbatorile pentru care Biserica acordă dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea. Buna Vestire este prăznuită la data de 25 martie în Calendarul creștin ortodox 2020.

Atunci când a venit vremea mântuirii neamului omenesc. Pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu era nevoie de o fată curată, fără nici o prihană, o fecioară care să merite să-l întrupeze pe trimisul lui Dumnezeu, Fiul Lu, care să desăvârşească taina mântuirii omeneşti.

Pentru aceasta cea mai potrivită s-a dovedit a fi binecuvântata preacurată şi nevinovată Maria, fiica drepţilor şi sterpilor Ioachim şi Ana, fânara fecioară aflâdu-se în templul lui Dumnezeu ş a ales-o pe ea ca Mamă a Cuvântului prin care toate s-au făcut şi pentru asta, înainte ca totul să se întâmple, Dumnezeu şi-a trimis pe îngerul său, Arhanghelul Gavril, pentru ca ea să afle că a fost aleasă şi pentru ca să-şi dea acordul.

Preafericita Maria auzind cele ce i s-au spus ea a primit cu smerenie ceea ce s-a hotărât zicând: “Iată roaba Domnului! Fie mie acum după cuvântul tău!” iar prin lucrarea Sfântului Duh îndată pântecele fecioarei a prins rod şi astfel Cuvântul s-a făcut trup, Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit făcându-se pe sine om, ca noi toţi, prin întrupare.

Iar Îngerul după ce a cinstit pe Fecioara Maria i s-a închinat cu cucernicie şi a plecat întorcându-se înaintea tronului lui Dumnezeu slăvind taina întrupării împreună cu toate puterile cereşti într-o nespusă bucurie.

La începuturile creştinismului data Bunei Vstiri a variat în funcţie de data l care se sărbătorea naşterea. Odată stabilită naşterea pe 25 decembrie s-a stabilit firesc şi Blagoveştenia fix cu nouă luni înaine, pe 25 martie.

Rugăciuni spuse de Buna Vestire

Rugăciunea 1:

„Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel Care ai binevoit ca Fiul Tău Cel Unul-Născut să Se întrupeze dintr-o femeie neispitită de nuntă şi să Se facă om pentru a noastră mântuire, Cel Care ai trimis totodată şi pe Gavriil, Arhanghelul Tău, spre a binevesti zămislirea Ta cea fără de sămânţă Sfintei Fecioare Maria, mai înainte de veci rânduită drept locaş al acestei Taine înfricoşătoare, dinainte-cunoscută Ţie şi Cuvântului Celui dimpreună-veşnic cu Tine; Tu însuţi, pentru rugaciunile ei si ale tuturor Sfinţilor Tăi, binevesteşte sufletelor noastre prin Harul Tău iertarea păcatelor şi bucuria cea de neînstrăinat; binecuvântează poporul Tău cu pace; dă-ne să cunoaştem calea pe care, păşind, vom plăcea bunătăţii Tale, şi ne călăuzeşte spre a Ta Împărăţie cerească.

Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de-Viaţă-tacătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea 2:

„Stapâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care eşti fără de început dimpreună cu Tatăl şi dimpreună-veşnic cu Duhul Tău Cel Sfânt, Făcătorul cerului şi al pământului şi a toată zidirea; Care ai plăsmuit pe om şi i-ai dat puterea de stăpânire asupra a tot ce ai făcut Tu; Care ai poruncit, ca un Iubitor de oameni, să locuiască în Raiul desfătării, însă el, prin pizma diavolului, alungat a fost din Rai. Or şi după întoarcerea sa în pământul din care a fost luat, nu ai îngăduit făpturii Tale să zacă sub tirania diavolului; ci în anii mai de pe urmă nu Te-ai ruşinat, cu toate că eşti Dumnezeu mai înainte de veci, să iei chip de rob şi din bunătatea Ta să Te naşti dintr-o fiică fecioară; prin proroci ai însemnat naşterea Ta negrăită din ea, trimiţându-l pe Gavriil, Arhanghelul Tău, să binevestească Fecioarei sfânta şi preacurata Ta zămislire dintr-însa; Tu însuţi, Stăpâne, pentru rugăciunile ei şi ale tuturor Sfinţilor, dă-ne să auzim în suflete graiurile Tale ce ne dăruiesc iertarea greşelilor şi bucuria de neînstrăinat. Fă cunoscută poporului calea pe care să meargă, prin care vom bineplăcea bunătăţii Tale, şi ne îndrumă spre a împărăţi dimpreună cu Tine în Ceruri.

Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care bine eşti cuvântat, împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de-Viaţă-făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră din Calendar ortodox Martie 2020

În afară de principalele sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii martie 2020, alte sărbători de cruce neagră, de care trebuie să ținem cont, nu avem precizate în calendar în această lună.

Sărbătorile de cruce neagră sunt sunt sărbători care se țin cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit, spre deosebire de sărbătorile de cruce roșie în care sunt prezente mai multe restricții.

În aceste sărbători sunt prăznuiți sfinți care au trăit pe pământ românesc, sfinți români. În aceste zile este voie la muncile gospodărești, dar nu trebuie să lipsească rugăciunea.

 

Citește și:

Calendar ortodox Octombrie 2019 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Calendar ortodox Noiembrie 2019 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Calendar ortodox Decembrie 2019 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Calendar ortodox Ianuarie 2020 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Calendar ortodox Februarie 2020 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi