Calendar ortodox 2019, luna Decembrie

 • 1 decembrie – Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv;
  ✝) Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanţilor); (Tedeum) Ap. II Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30; glas 7, voscr. 2
 • 2 decembrie – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stareţa” (Gherontissa); Sfântul Chiril Fileotul; Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Ap. II Tesaloniceni 1, 1-10; Ev. Luca 12, 13-15; 22-31
 • 3 decembrie – ✝) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie; Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2; Ev. Luca 12, 42-48
 • 4 decembrie – ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; Ap. II Tesaloniceni 2, 1-12; Ev. Luca 12, 48-59
 • 5 decembrie – ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Athonitul; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9
 • 6 decembrie – ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei; Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; Ev. Luca 13, 31-35
 • 7 decembrie – ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. Galateni 1, 3-10; Ev. Luca 9, 37-43
 • 8 decembrie – Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana;
  ✝) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 8, voscr. 3
 • 9 decembrie – Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. I Timotei 1, 1-7; Ev. Luca 14, 1, 12-15
 • 10 decembrie – Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35
 • 11 decembrie – Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; Ap. I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15; Ev. Luca 15, 1-10
 • 12 decembrie – Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9
 • 13 decembrie – ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Ap. I Timotei 4, 4-8; 16; Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4
 • 14 decembrie – Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; Ap. Galateni 3, 8-12; Ev. Luca 9, 57-62
 • 15 decembrie – Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel;
  ✝) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși – Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24; glas 1, voscr. 4
 • 16 decembrie – Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa; Ap. I Timotei 5, 1-10; Ev. Luca 17, 20-25
 • 17 decembrie – Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Atanasie, Nicolae și Antonie – ctitorii Mănăstirii Vatoped; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; Ap. I Timotei 5, 11-21; Ev. Luca 17, 26-37
 • 18 decembrie – ✝) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe; Ap. I Timotei 5, 22-25; 6, 1-11; Ev. Luca 18, 15-17; 26-30
 • 19 decembrie – Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; Ap. I Timotei 6, 17-21; Ev. Luca 18, 31-34
 • 20 decembrie – Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. II Timotei 1, 1-2; 8-18; Ev. Luca 19, 12-28
 • 21 decembrie – Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2; Ev. Luca 10, 19-21
 • 22 decembrie – ✝) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului;
  ✝) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5
 • 23 decembrie – Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. II Timotei 2, 20-26; Ev. Luca 19, 37-44
 • 24 decembrie – Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; (Ajunul Crăciunului) Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4; Ev. Luca 19, 45-48
 • 25 decembrie – (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul); (Crăciunul. Harți) Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12
 • 26 decembrie – ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; ✝) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Matei 2, 13-23
 • 27 decembrie – ✝ Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; (Harți) Ap. Tit 1, 15-16; 2, 1-10; Ev. Luca 20, 19-26
 • 28 decembrie – Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras; Ap. Efeseni 1, 16-23; Ev. Luca 12, 32-40
 • 29 decembrie – Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu;
  ✝) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; glas 3, voscr. 6
 • 30 decembrie – Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44
 • 31 decembrie – Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie din Calendar ortodox Decembrie 2019

În zilele de sărbătoare trebuie ca, înainte de toate, să mergem la biserică şi să ne rugăm. Avem, de asemenea, datoria de a face milostenie, de a cerceta pe cei bolnavi şi în nevoie. În zi de sărbătoare este bine să ne ferim a lucra în afară de ceea ce este absolut necesar.

În zi de sărbătoare este bine să ne ferim a lucra în afară de ceea ce este absolut necesar. Păcatul apare atunci când săvârşim o lucrare care nu este absolut necesară în zi de sărbătoare, dintr-o rea intenţie, conştienţi fiind că încălcăm nişte îndrumări ale Bisericii.

Sfântul Ierarh Nicolae

Pe data de 6 decembrie, în Calendarul ortodox 2019 este însemnată cu cruce roșie, sărbătoarea religioasă Sfântul Ierarh Nicolae.

În credința populară Sfântul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de Sân-Nicoara. Tradiția spune că el păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miazănoapte pentru a lasă lumea fără căldură și fără lumina.

În unele zone ale țării, în ziua de Sfântul Nicolae oamenii aduc în casă cregunte de pomi fructiferi pe care le păstrează în apa lângă icoane că să înflorească până de Anul Nou. Iar dacă aceste crenguțe vor înflori până când anul se sfârșește, anul care vine va fi unul foarte roditor și plin de satisfacții.

În alte regiuni fetele se adună în ajunul sărbătorii pentru a face plăcinte, iar seară, la oră nouă fix, flăcăii năvălesc peste ele și petrecerea începe.

La sate, în ziua de Sfântul Nicolae, feciorii se organizează în cete, își aleg gazdă în casă căreia repetițiile pentru colindă de Crăciun și de Anul Nou vor avea loc.

În popor se crede că de Sfântul Nicolae începe în adevăratul sens al cuvântului iarnă. În această zi Moșul își scurtura bărba șură și începe să ningă. Iar dacă nu ninge înseamnă că Sfântul Nicolae a întinerit.

Poate cea mai importantă tradiție este aceea a cadourilor. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii știu că trebuie că ghetulele sau cizmulițele lor să fie lustruite, deoarece Moș Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri celor cuminți.

Copiii care sunt neascultători primesc o nuielușă, menită să îi atenționeze și să le aducă aminte că trebuie să asculte de părinții și bunicii lor. Pentru Moș Nicolae este suficient să se uite prin ferestre pentru a-și da seamă dacă un copil a fost cuminte sau rău.

Crăciunul, Nașterea Domnului

Pe data de 25 decembrie, în Calendarul ortodox 2019 este însemnată cu cruce roșie, sărbătoarea religioasă a Nașterii Domnului.

Crăciunul este sărbătoarea creștină a nașterii lui Isus, celebrată la 25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an.

Nașterea Domnului, Nașterea lui Iisus se referă la descrierea nașterii lui Iisus Hristos așa cum apare în Evanghelia după Luca și cea după Matei și uneori la descrierea din unele texte apocrife.

Evanghelia canonică a lui Luca cât și cea a lui Matei descriu pe Iisus ca fiind născut în Betleem, Iudeea din mamă fecioară. În relatarea din Evanghelia după Luca, Iosif și Maria călătoresc de la Nazaret la Betleem pentru recensământ, iar Iisus este născut acolo și pus într-o iesle.

Îngeri apar și declară că Iisus este un salvator al întregii omeniri și păstorii vin ca să-l adore. În relatarea lui Matei, magii urmează o stea până la Betleem pentru a aduce daruri lui Iisus, născut ca regele iudeilor. Regele Irod ordonă masacrul tuturor băieților din Betleem care au mai puțin de doi ani, dar familia lui Iisus fuge în Egipt, iar mai târziu se restabilește în Nazaret.

Unele culte cum ar fi cele neoprotestante, nu sărbătoresc Nașterea Domnului sau Crăciunul susținând că nu există nici o dovadă biblică că Iisus s-ar fi născut pe această dată și că, din contra, există dovezi care arată că Iisus nu s-a născut pe această dată.

Soborul Maicii Domnului

Pe 26 decembrie 2019, în Calendarul ortodox este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului, marcată cu cruce roșie. Soborul Maicii Domnului îi îndeamnă pe enoriași să se adune pentru a o cinsti pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu.

Semnificația cuvântului „sobor” constă în a le aminti credincioșilor că Maica Domnului trebuie preaslăvită, în mijlocul tuturor Sfinților fericiți din ceruri și adunarea noastră de pe pământ este însoțită de cetele tuturor Sfinților și Îngerilor din ceruri.

Unii liturgiști consideră că această sărbătoare își trage originile de la Sinodul III ecumenic din Efes, în cadrul căruia a fost condamnată erezia lui Nestorie. Acesta susținea că în Iisus Hristos ar exista două persoane, una dumnezeiască și una omenească.

Sfântul Ierarh Proclu a vorbit despre slava negrăită a Fecioarei care ni L-a născut pe Dumnezeu.

Soborul Maicii Domnului este marcat de o serie de superstiții, tradiții și obiceiuri populare.

Dacă în această zi bate vântul, toamna va fi bogată în ploi și vânturi. Pe vremuri, nașii mergeau la fini în această zi, le dăruiau un colac și spuneau „De la noi mai puțin, mai mult de la Domnul”.

Tot în această zi se reia jocul duminical întrerupt vreme de șase săptămâni, și tot atunci fetele, pe alocuri și flăcăii, își fac intrarea în ceata feciorească.

De Soborul Maicii Domnului nu este bine să speli haine sau să muncești. De asemnea se spune că în această zi nu este bine să crezi clevetirile.

Nu ai voie să tricotezi sau să coși. Este interzis să înjuri sau să folosești cuvinte rele cu ocazia acestei sărbători.

Sfântul Arhidiacon Ștefan

În fiecare an, pe 27 decembrie, creştinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ştefan, unul dintre ucenicii lui Iisus şi primul martir al Bisericii.

Conform Noului Testament, Ştefan se trăgea din Ierusalim şi avea origini iudeice. De asemenea, Sfântul Ştefan este recunoscut că fiind primul martir creştin care a fost condamnat de către autorităţile iudaice.

A fost primul care a vestit şi mărturisit credinţa în Hristos. Pentru credinţa lui a fost ucis cu pietre. În timp ce pietrele îl loveau, Ştefan se ruga pentru cei care le aruncau: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta.

Sacrificiul lui a dat roade imediat. Un tânăr care păzea hainele celor ce aruncau cu pietre a fost tulburat de moartea mucenicului. După întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului, tânărul, pe nume Saul, l-a urmat şi a devenit Apostolul Pavel.

Pentru sporul casei şi pentru sănătatea rudelor suferinde, trebuie să-l cinstim pe Sfântul Mucenic Ştefan prin fapte bune, iar reconcilierile sunt binevenite în această zi.

În tradiţie se mai spune că pentru sporul casei şi sănătatea rudelor bolnave sau păgubite este bine ca în 27 decembrie să dăruim icoana Sfântului Ştefan sau o candelă nouă, aprinsă.

În România, în unele locuri din Muntenia gospodinele pregătesc aşa-numitele Pâinici ale lui Ştefan, făcute în forme rotunde, dintr-un aluat foarte asemănător cu cel de cozonac. Se obişnuieşte că aceste pâinici să se ungă cu miere.

De asemenea, pâinicile amintesc creştinilor de pietrele cu care a fost ucis Sfântul Ştefan. Odată ce sunt sfinţite de preot la biserică, painicile se împart persoanelor tinere, care poartă numele primului mucenic Ştefan, pentru pomenirea sufletelor celor care au murit în împrejurări dramatice.

Tot în această zi este bine să se dea în dar o icoană a Sfântului Ştefan sau o candelă nouă aprinsă pentru sănătatea rudelor bolnave, dar şi pentru sporul casei. Tot ca un semn al iubirii, preţuirii şi respectului este bine ca în această zi persoanele certate să se împace.

Pentru sporul casei şi pentru sănătatea rudelor cu probleme mari de sănătate, trebuie să-l cinstim pe Sfântul Mucenic Ştefan prin fapte bune, iar reconcilierile sunt binevenite în această zi. Din anul 560, osemintele sale se află în cripta bisericii „San Lorenzo fuori le Mura”, din Roma.

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră din Calendarul ortodox 2019, luna decembrie

În afară de principalele sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii decembrie 2019, mai sunt și alte sărbători de cruce neagră, de care trebuie să ținem cont.

Sărbătorile de cruce neagră sunt sunt sărbători care se țin cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit, spre deosebire de sărbătorile de cruce roșie în care sunt prezente mai multe restricții.

Aceste sărbători sunt:

 • 3 decembrie – †Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica Dezlegare la peste
 • 4 decembrie – †Sfanta Mucenita Varvara
 • 5 decembrie – †Sfantul Sava cel Sfintit; Sfantul Mucenic Anastasie; Sfantul Cuvios Nectarie
 • 7 decembrie – †Sfanta Mucenita Filofteia
 • 12 decembrie – †Sfantul Spiridon al TrimitundeiDezlegare la peste
 • 13 decembrie – †Sfantul Ierarh Dosoftei
 • 15 decembrie – †Sfantul Mucenic Elefterie; Sfintele Mucenite Antia si Suzana
 • 18 decembrie – †Cuviosul Daniil Sihastru
 • 22 decembrie – †Sfantul Ierarh Petru Movila

 

Citește și:

Calendar ortodox Octombrie 2019 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Calendar ortodox Noiembrie 2019 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Tradiții și obiceiuri în noaptea de 5 spre 6 decembrie! Cine este Moș Nicolae și tradiția nuielușei sale!