Model fișa de înscriere la liceu 2017

 Model fișă de admitere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat

Model fișă de admitere pentru înscrierea în învățământul profesional de stat

Admitere liceu 2017 – cum se calculează media

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a

Admitere liceu 2017. Repartizarea automată

Se verifică lista de opțiuni a candidatului, dacă prima opțiune este validă și dacă sunt locuri libere.

Ordinea opțiunilor de pe fișa de înscriere este importantă.

Dacă mai sunt locuri libere pentru prima opțiune este considerat admis.

Dacă un candidat nu are loc la niciuna dintre opțiunile sale trecute pe fișă rămâne nerepartizat în prima sesiune de admitere și va trebui să participe la următoarea sesiune pe locurile rămase libere.

Acest lucru se poate întâmpla dacă candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni pe fișă.

Admitere liceu 2017. Cum completezi fișa de înscriere

Pe primele locuri se trec opțiunile pe care acesta le dorește cel mai mult, chiar dacă media crezi că nu-ți va permite să intri.

Adaugă pe fișă și alte opțiuni care te atrag, pe considerentul că mai bine intri la un liceu, fie el și mai slab, decât să nu intri deloc.

Ia în calcul și mediile de admitere din anii precedenți, astfel evaluezi și șansele.

Consultă și broșura de admmitere la liceu 2017

Sursa foto