Actele pentru ajutorul de șomaj se pot trimite și prin e-mail

Conform noului ordin, documentele necesare obținerii ajutorului de șomaj se pot depune personal sau prin e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin e-mail, acestea se trimit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă, cu excepția cererii de acordare a indemnizației de șomaj și a declarației pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are loc de muncă, care se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

CONȚINUT VIDEO LIBERTATEA PENTRU FEMEI

Măsura transmiterii on-line a actelor pentru șomaj a fost luată ca urmare a decretului prezidențial privind starea de urgență în contextul coronavirusului pe teritoriul României, care are ca deziderat ca toate cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale să poată fi depuse și electronic, cu limitarea cât mai mult a contactului dintre cetățean și autoritate.

O nouă regulă pentru șomeri pe perioada stării de urgență

Totodată, conform OUG 32/2020, pe perioada stării de urgenţă, persoanele aflate în şomaj nu sunt obligate să se prezinte la agenţiile de şomaj. Obligaţia de a participa la mediere pentru persoanele aflate în şomaj se face în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea stării de urgenţă.

Actele pentru ajutorul de șomaj necesare sunt următoarele

  1. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. Documentul este pus la dispoziție de către agenția pentru ocuparea forței de muncă, iar pentru trimiterea on-line este nevoie de semnătură electronică.
  2. Actul de identitate în original şi în copie
  3. Actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
  4. Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă. Documentul este pus la dispoziție de către agenția pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv pe site.
  5. Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare;
  6. Documente specifice categoriilor de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj. Lista se găsește pe site-ul www.anofm.ro.

Cine beneficiază de ajutorul de șomaj

Potrivit legii, beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: – au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj

-nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă – acesta este de 500 de lei în 2020

-nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii

-sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

Sursa foto: 123rf