Biserica este marea familie a lui Dumnezeu, iar credincioșii sunt copiii lui. Astfel ne învață Biblia și găsim multe citate și povețe pline de har în Cartea Sfântă despre familie. De la bun început, marea creație a lui Dumnezeu a fost familia, bărbatul și femeia uniți într-un singur trup, așa cum scrie în scripturi. Iar misiunea lor este să crească și să își ocrotească copiii, dar să rămână uniți între ei ca într-o mare familie ocrotită de Domnul.

Dumnezeu a decis de la bun început să ne adopte în propria sa familie prin faptul că ne-a adus la sine prin Isus Hristos . Asta a vrut să facă, și aceasta a fost plăcerea Lui. (Efeseni 1: 5)

Deci acum Neamurile nu mai sunt străini și străini. Sunteți cetățeni împreună cu toți oamenii sfinți ai lui Dumnezeu. Sunteți membri ai familiei lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19)

Din acest motiv îmi plec genunchii înaintea Tatălui, de la care se numește fiecare familie din cer și de pe pământ … (Efeseni 3: 14-15)

Soțul și misiunea lui în familie

Căsătoria și familia reprezintă continuitatea creației divine și temelia familiei creștine. De aceea, în Geneza întâlnim această povață.

Omul (bărbatul n.r.) va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și va ține stăruitor pe nevasta lui și ei vor deveni un singur trup. (Geneza 2:240)

Iată și un alt sfat pe care Biblia îl dă bărbatului care se căsătorește și își întemeiază o familie, așa cum o cere tradiția creștină.

Un bătrân (bărbat înțelept n.r.) trebuie să fie un om a cărui viață este mai presus de reproș. Trebuie să fie credincios soției sale. El trebuie să stăpânească, să trăiască cu înțelepciune și să aibă o bună reputație. El trebuie să se bucure să aibă oaspeți în casa lui și trebuie să fie capabil să învețe. Nu trebuie să fie încăpățânat sau să fie violent. El trebuie să fie blând, nu ciudat, și să nu iubească bani. Trebuie să-și administreze bine propria familie, având copii care îl respectă și îl ascultă. Căci dacă un om nu-și poate conduce casa, cum poate să aibă grijă de biserica lui Dumnezeu? (1 Timotei 3: 2-5)

Iată și alte povețe pentru bărbatul care trebuie să fie capul familiei.

Oricine va aduce ruina asupra familiei lui, va moșteni numai vântul. (Proverbe 11:29)

Un om lacom greșește față de familia lui. (Proverbe 15:27)

Dar dacă cineva nu-și asigură propria viață și, mai ales, viața pentru cei din casa lui, a negat credința și este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5: 8)

Soția și rolul ei în familie

Cu toate că Biblia conține mult mai puține povețe pentru soții, una dintre ele prezintă esența a ceea ce trebuie să fie o soție și o mamă. Caracterul nobil din acest verset nu se referă la vreo descendență cu sânge albastru, ci la caracterul cinstit și virtuos al femeii.

Soția virtuoasă este ca o coroană pentru soțul ei, ea este cea care îi întărește prestanța, onoarea și imaginea demnă. În timp ce soția necinstită nu va face decât să își distrugă și soțul, și familia.

O soție de caracter nobil este coroana soțului ei, dar o soție necinstită este ca o descompunere în oasele lui. (Proverbe 12: 4)

Educația în familie, după cuvintele Domnului

Mic dejun rapid și sănătos pentru copii - mamă și copil servesc micul dejun
Mic dejun rapid și sănătos pentru copii

În Psalmi, găsim o altă povață care trebuie reținută. Soțul credincios, care crede în Dumnezeu și își învață familia să fie la fel de credincioasă, va avea parte de cea mai mare dintre binecuvântările Domnului: o familie unită, prosperă și fericită.  

Nevasta ta va fi ca o rodă (rodie n.r.) roditoare în casa ta; copiii voștri vor fi ca niște lăstari de măsline în jurul mesei. Da, aceasta va fi binecuvântarea pentru omul care se teme de Domnul. (Psalmul 128: 3-4)

Iar părinții credincioși nu trebuie să uite că ”copiii sunt un dar de la Domnul, ei sunt o răsplată de la El”, așa cum scrie în Psalmul 127.

De aceea, Biblia conține și povețe pentru educația copiilor dintre care amintim două versete deosebit de importante:  

Călăzuiți copiii pe calea cea dreaptă, iar când sunt mai în vârstă, nu o vor părăsi. (Proverbe 22: 6)

Părinți, nu tratați copiii cu mânie. Mai degrabă, aduceți-i la ascultare cu disciplina și învățătura care vine de la Domnul. (Efeseni 6: 4)

Așadar, Biblia ne spune că întotdeauna copiii noștri vor rămâne pe calea cea bună și nu o vor părăsi nici când vor fi la rândul lor părinți, dacă sunt educați cu blândețea, povețele și învățăturile creștine pe care le-am primit de la Dumnezeu. Noi românii avem o vorbă veche cum că ”bătaia e ruptă din Rai”, dar nu acesta este sfatul Sfintei Scripturi. Mânia, violența și bătaia nu își au locul în familia creștină.

Sfaturi din Biblie și povețe pentru copiii care au crescut

Biblia oferă mai multe sfaturi pentru copiii deveniți deja adulți, care trebuie să își respecte părinții și să îi onoreze prin faptele lor. În Exodul, găsim una dintre cele mai importante precepte: este o poruncă și totodată o promisiune. Copiii care își cinstesc părinții și care duc o viață onorabilă, curată și cinstită vor trăi o viață lungă în țara promisă de Dumnezeu.

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și vei trăi o viață lungă și plină în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău”. (Exodul 20:12)

Frica de Domnul este începutul cunoașterii, dar nebunii disprețuiesc înțelepciunea și învățătura. Ascultați, fiule, învățăturii tatălui vostru și nu părăsiți învățătura mamei voastre. Ele sunt o ghirlandă care îți oferă harul și un lanț care îți împodobește gâtul. (Proverbe 1: 7-9)

Un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său, dar un om nebun disprețuiește pe mama sa. (Proverbe 15:20)

Copii, ascultați întotdeauna părinților voștri, căci acest lucru Îi place Domnului. (Coloseni 3:20)