Sfânta Sofia din Suzdal e un model de credință

Sofia a devenit model de evlavie creştinească, după cel al primilor monahi ai Bisericii lui Hristos. S-a retras din viața lumească și a căutat cu tot sufletul împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. Rugăciunea neîncetată, citirea cuvântului lui Dumnezeu şi truda permanentă, până la istovire, îi ocupau timpul petrecut în mănăstire. Și au ajutat-o să ajungă la desăvârşire. Deși a dus înainte trai nobil, în calitate de Mare Principesă a Moscovei, nu s-a dat în lături nici de la cele mai grele munci din mănăstire. Ba chiar a săpat, de una singură, o fântână pentru mănăstire.

Rugăciune la Sfânta Sofia

„O, prealăudată şi dreaptă maică Sofia, minunată ascetă a ţinuturilor Suzdalului, cinstim vieţuirea ta cea evlavioasă, faptele tale cele mari, ne închinăm cinstitelor tale moaşte şi cu dragoste sărutăm chipul tău cel sfânt, aducându-ţi rugăciunile noastre. Ajută-ne nouă, celor ce suntem străini şi venetici în această lume, să găsim calea cea adevărată a vieţuirii creştine. Nu-ţi întoarce faţa de la cei ce aleargă la mijlocirea ta; înţelepţeşte-i pe cei ce se nevoiesc în monahism ca să cunoască chipul mântuirii sufletului şi calea smereniei, a răbdării şi pocăinţei.

Ajută-ne să ne păstrăm curăţia, ascultarea şi dragostea lui Dumnezeu. Fii scut şi apărare de orice rău aşezământului în care şi tu te-ai nevoit. Întoarce şi înţelepţeşte pe oamenii rătăciţi, pe calea cea dreaptă. Roagă pe Dumnezeul puterilor să aibă milă de sufletele noastre şi să ne dăruiască timp pentru pocăinţă, ca prin mijlocirea ta să ne învrednicim a trece fără cădere viaţa noastră cea pământească şi să ne facem părtaşi veşnicei fericiri în locaşurile cereşti ale Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Sursa foto: wikimedia.org