Nașii sunt cei care sunt numiți părinții spirituali ai unui copil creștinat, dar și ai unui cuplu proaspăt căsătorit.

După ceremonie, nașii devin (dacă nu sunt deja) și rude prin alianță cu finii lor.

Împreună cu preotul care face ceremonia religioasă, nașii ocupă un rol important în aceste ritualuri.

Iată cum sună rugăciunile pe care le pot rosti nașii la botez și la cununie, pentru finii lor.

Rugăciunea nașilor pentru botez

Cel ce ai dăruit robului Tău/roabei Tale [se spune numele copilului] izbăvire de păcate prin Sfântul Botez

și i-ai dat ca pe o arvună înnoirea vieții,

Însuți Stăpane, Doamne, binevoiește să strălucească pururea lumina feței Tale în inima robului Tău acesta [roabei Tale aceasta]

apără pavaza credinței sale nebantuită de vrăjmași,

păzește-i nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbracat

fii milostiv acestuia [acesteia] și nouă, părinților/nașilor săi, după mulțimea îndurărilor Tale.

Că întru această Sfânta Taină s-a binecuvantat și s-a slăvit preacinstitul și de mare cuviință numele Tău,

al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Rugaciunea nașilor pentru finii de cununie

Dumnezeule Atotputernic și Atoatețiitor,

rugamu-ne Ție pentru robii Tăi [numele mirilor], pe care unul altuia i-ai hărăzit,

așezandu-i sub puterea Tainei Tale

și cu înger păzitor încununându-i, să-i desăvârșești întru iubire

și să-i învrednicești de copii sănătoși și de casă îmbelșugată.

Iar pe noi, nevrednicii, să ne luminezi și să ne întărești spre a le sta alături după cuviință,

cu rugăciune și cu bun sfat, ca niște mărturisitori și împlinitori statornici ai voii Tale celei dumnezeiești

și ai sfintelor Tale rânduieli, și ca niște părinți sufletești, părtași la împlinirea sfântă a acestei familii.

Dăruiește lor și nouă, Doamne, ca, în tot timpul, într-un duh întâlnindu-ne,

pe Tine să Te preamărim, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa foto