Rugăciunile rostite din suflet, cu gânduri bune, cu credință, ajută omul care cere ajutor lui Dumnezeu.

Persoanele bolnave, suferinde care doresc să se însănătoșească, dar care vor sănătate și pentru cei apropiați, pot rosti câteva rugăciuni ajutătoare.

Credința și speranța nu trebuie să ne lipsească. Numai Cel de Sus este în măsură să ne judece și ne dă după meritul faptelor noastre.

Iată ce rugăciuni poți face atunci când treci prin încercări grele, iar sănătatea ta/familiei este precară.

Toate rugăciunile sunt ascultate. Dacă omul bolnav nu poate face rugăciuni pentru însănătoșire, o pot face cei din familie sau duhovnicul său. Important este să fie făcută din inimă, cu smerenie.

Ce rugăciuni sunt de ajutor omului bolnav

Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecarea de boli

Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos,

Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă,

de bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de bolile ştiute şi neştiute de noi.

Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine,

iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc.

Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare,

pentru tot ajutorul Tău,

pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu,

că Tu eşti scară la Cerul Sfânt,

pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!

Rugăciune pentru omul bolnav către Mântuitorul Iisus Hristos

Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hristoase!

Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor,

Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi,

şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră!

Din adâncul inimii Te rog să primeşti smerita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!

Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni,

şi rânduieşte Tu toate spre folosul său.

Că noi neputincioşi suntem şi nu îl putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea.

Spune rugăciuni către Mântuitorul Iisus Hristos în orice moment al zilei

Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala,

alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii.

Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii,

spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor.

Şi dacă îi e de folos să ducă  mai departe crucea bolii,

fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.

Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădejdea,

ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei.

Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale

cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!” Amin.

Rugăciune pentru cel bolnav

Stăpâne Atotţiitorule, Împărate sfinte, Cel ce pedepseşti şi nu omori,

Care întăreşti pe cei neputincioşi şi ridici pe cei căzuţi,

Cel ce îndreptezi chinurile trupeşti ale oamenilor, rugămu-ne Ţie, Dumnezeul nostru

În milostivirea Ta, cercetează pe robul tău (roaba ta) … (numele) şi-i iartă lui (ei) orice a greşit cu voie sau fără de voie.

Doamne, Dumnezeul nostru, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare,

atinge-Te de trup, potoleşte-i fierbinţeala, uşurează-i suferinţele şi izgoneşte toată boala cea ascunsă.

Spune rugăciuni tot timpul, nu doar când ești bolnav

Fii tămăduitorul robului Tău acesta (roabei Tale aceasta), ridică-l pe dânsul (dânsa) din patul durerii şi din aşternutul chinuirii.

Dăruieşte-l pe dânsul sănătos şi întreg Bisericii Tale, ca să fie bineplăcut Ţie şi să facă voia Ta.

Că Ţie se cuvine să ne miluieşti şi să ne mântuieşti pe noi,

Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Rugăciune pentru vindecare

Dumnezeule Atotputernice, Cela ce cu mila Ta pe toate le zideşti spre mântuirea neamului omenesc,

cercetează-l pe robul Tău (…), pe cel ce cheamă numele lui Hristos,

vindecă-l de toată boala trupească şi slobozeşte-l de păcat şi de ispitirile păcătoase, de orice necazuri,

şi orice asuprire vrăjmăşească îndepărteaz-o de la robul Tău.

Ridică-l pe el din patul păcatului şi îl aşează în Sfânta Ta Biserică – sănătos cu trupul şi cu sufletul

ca să slăvească împreună cu toţi oamenii, prin fapte bune, numele lui Hristos,

că Ţie îţi înălţăm slavă împreună cu cel fără de început al Tău Fiu şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Minunile se întâmplă când spui rugăciuni

Rugăciune către Sfânta Filofteia

Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filofteie, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți.

Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului.

Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu,

te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul.

Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filofteie, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor,

spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi,

care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind.

Sfânta Muceniță Filofteia aduce alinare și mângâiere omului bolnav

Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate,

adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele.

Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră.

Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te, fecioară, mare muceniță Filofteie.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat,

cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins,

încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa Foto Flickr