Cuplurile care nu pot avea copii, din diverse motive, nu trebuie să-și piardă speranța. Trebuie să trăiască în curățenie, cu milostenie și să nu înceteze să se roage pentru ajutor.

Credința și speranța nu trebuie să piară niciodată din sufletelor lor. Trebuie să rostească rugăciuni pentru ajutor.

Aceste rugăciuni sunt îndreptate către Maica Domnului, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Nectarie, Sfântul Stelian, Sfântul Anton, Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.

Rugăciune către Maica Domnului

O, Preasfântă Fecioară, Care străluceşti prin curăţie Cerească, Ajutătoare bună a lumii, dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru!

Te fericim şi Te proslăvim, că Tu eşti Cortul Lui Dumnezeu şi prin Tine S-a sălăşluit între noi, ca să fim poporul Lui!

Tu eşti Uşa Cerească prin care iar ni s-au deschis uşile Raiului!

Tu eşti Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ!

Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei!

Dăruieşte-ne şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi în inimile noastre, pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge!

Ajută-ne să ne păzim în frica Lui Dumnezeu şi să nu întinăm Biserica trupului nostru!

Maica Lui Dumnezeu, Întâmpinând totdeauna pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre,

să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea Întâmpinare a Domnului nostru, împreună cu Sfinţii,

ca să-L slăvim şi să-L cântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Rugăciunea soţilor care nu pot avea copii către Sfântul Efrem cel Nou

Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ţie, primind puţina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru.

Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii.

Mare este darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinţii de copiii lor!

Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiţi de această bucurie.

Ştim că multe femei care erau apăsate de felurite boli, şi cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne neroditor, s-au rugat ţie şi au primit ceea ce ceruseră.

Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniţi pe lume, după rugăciuni fără număr?

Sau cine poate spune veselia bărbaţilor care, deşi aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în ajutorul tău, decât în ştiinţa acelora?

Şi noi credem că ne poţi ajuta, chiar dacă răbdarea nostră s-a împuţinat şi credinţa noastră este puţină.

„Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără lapte”, le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliţilor care au părăsit legea lui Dumnezeu.

Ocroteşte-ne, sfinte, să nu cadă şi peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci, ştiindu-ne păcatele, învaţă-ne să ne pocăim sufletele prin pocăinţă.

Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca îndreptându-ne viaţa, să primim şi bucuria de a avea copii.

Şi dacă îi vom avea, să îi creştem în dreapta credinţă, fiindu-le pildă de vieţuire creştinească.

Iar dacă, din pricini neştiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiţi de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în Împărăţia Cerurilor.

Întăreşte-ne Sfinte Efrem, ca în viaţă să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască şi în tot locul să-I aducem laudă lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea soţilor care nu pot avea copii către Sfântul Cuvios Stelian

„Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te.

Acum, în slava cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău.

Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine.

Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bineplăcută a harului dumnezeiesc,

în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune;

ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate,

sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin».

Rugăciunea celor care vor să devină părinți către Sf. Anton

„Sfinte Antoane, mangaietorul sufletelor mahnite, priveste cu indurare si vezi cum traiesc in intristare, pentru ca Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni si eu mama, sau daca devin, imi curma bucuria, luandu-mi copilul de la san.

Copiii sunt legatura de iubire dintre soti. Mijloceste, deci pentru mine la Domnul, ca el sa ne mangaie cu un copil si sa ni-l tina in viata.

Eu fagaduiesc ca il voi creste si educa in frica lui Dumnezeu.

Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care ai avut-o pentru pruncul Isus, dobandeste-mi acest har.

Iar daca bunul Dumnezeu a hotarat altfel, usureaza-ne mie si sotului meu traiul, cu haruri deosebite,

ca sa fim pururi resemnati in vointa lui Dumnezeu si sa ne folosim de starea noastra pentru a spori in faptele bune in folosul aproapelui. Amin.”

Rugăciunea celor care își doresc să devină părinți

Auzi-ne pe noi Doamne, Milostive si Preaputernice, ca prin rugaciunile noastre sa ne trimiti harul tau.

Fii milostiv Doamne si catre rugaciunea noastra, adu-ti aminte de legea Ta,

cea de inmultire a neamului omenesc si ne fii si noua milostiv acoperitor,

ca prin ajutorul Tau sa ramana pastrata legea data de Tine.

Tu cu puterea cea stapanitoare, din nimic si din toate le-ai facut si ai pus inceput la toate cele existente in lume;

L-ai creat pe om dupa chipul Tau si cu mare taina ai sfintit Cununia prin inchipuirea Tainei Unirii lui Hristos cu Biserica.

Cauta Milostive Doamne, catre robii Tai care sunt uniti prin taina Cununiei si cer acum ajutorul tau,

ca sa fie roditori si sa-i vada pe fiii fiilor sai, chiar pana in al treilea si al patrulea neam:

si sa ajunga pana la dorita batranete si sa intre in imparatia Cerurilor prin Domnul nostru Isus Hristos.

Caruia I se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Amin.

Rugăciune pentru nașterea de prunci

„Binecuvantat esti Tu, Dumnezeul parintilor nostri, si binecuvantat este numele Tau cel sfant si slavit intru toti vecii!

Sa Te binecuvanteze pe Tine cerurile si toate fapturile Tale!

Tu ai facut pe Adam si Tu ai facut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor si sprijin, si din ei s-a nascut neamul omenesc.

Tu ai zis: „Nu este bine sa fie omul singur; sa-i facem un ajutor asemenea lui”.

Si acum, Doamne, nu placerea o caut, luand pe femeia mea, ci o fac cu inima curata.

Binevoieste de a avea mila de ea si de mine si a ne duce impreuna pana la batranete!”,

s-a rugat Tie Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvantare si i-ai daruit copii ca raspuns la cererile sale.

Doamne, pustii sunt casele fara copii, si triste inimile sotilor care nu au urmasi.

Chiar daca nu avem credinta dreptilor, care pentru rugaciunile lor s-au invrednicit sa aiba copii,

pentru mila Ta cea nemasurata nu ne lasa, Atotputernice Doamne,

ci vezi suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii,

iar pe noi intareste-ne ca sa ii crestem pe ei cu dragoste si intelepciune in dreapta credinta,

spre slava Numelui Tau si a Sfintei Tale Biserici. Amin

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi,

căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție:

vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră.

Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre.

Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi.

Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu,

că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat.

Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor.

Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te.

Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire,

dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite,

ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos,

Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți,

ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune către Sfânta Ecaterina

O, Sfântă Muceniţă frumoasă şi-nţeleaptă,

Inelul de logodnă l-ai luat pe mâna dreaptă,

Ai vrut să ai drept Mire pe Domnul Iisus,

Uitat-ai bogăţia, căci L-ai iubit nespus

Tu n-ai ştiut ce-i frica de regi, de împăraţi,

Nu te-ai uitat la dânşii, că sunt încoronaţi,

Nu ţi-ai lăsat credinţa, ci mult ai înmulţit-o,

Întărind şi pe alţii, fecioară mult-iubită!

Nu te-a-nfricoşat moartea ori chinul, ori durerea,

Pentru Hristos, bătaia, ţi s-a părut ca mierea!

Deci tu, cu rugăciunea, ne umpli de nădejdi,

În dragostea ta mare, tu, să ne ocroteşti!

Sfântă Ecaterina din Muntele Sinai,

Din Rai, o dulce rază de pace să ne dai! Amin

Sursa foto