Rugăciunile soției pentru soțul ei poate fi rostită la orice ceas de către femeie, nu numai la nevoie.

Este puternic ajutătoare dacă spiritul este des îndreptat către Dumnezeu, Cel care ne ajută necondiționat când avem nevoie.

Această rugăciune poate fi rostită pentru binele casei, al familiei, ca soțul să fie păzit de rele, de gânduri necurate, pentru ca drumul său să fie curat și lin.

Prin această rugăciune, soția își îndreaptă dragostea și credința către cel care îi este partener de viață.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare pentru rezultate imediate

Rugăciunea soției pentru soțul ei este de ajutor familiei

O, Doamne preabunule, Tu mi-ai dat un soţ al zilelor mele pe pământ,

partaş sorţii mele şi sprijinul meu în vremea călătoriei acestei vieţi.

Fă să cunosc că el se îngrijeşte de mine şi ajută-mă să nu întristez niciodată zilele lui,

nici să fiu nemulţumitoare faţă de cel care mă sprijină şi mă îngrijeşte.

Fă-mă supusă şi îndătoritoare, ca nu cumva printr-o purtare necuviincioasă să-i adaug la osteneli

şi să-i amărăsc pâinea ce-o caştigă pentru mine şi copiii noştri.

Izvorule al înţelepciunii, luminează-mă să cunosc toate virtuţile familiei

şi printr-o înţeleaptă chivernisire să păstrez ceea ce el adună cu osteneli şi prin sudoarea feţei sale.

Ruga la început de săptămână te scoate din orice impas

Ajută-mi ca prin supunere, prin dulceata purtării mele, prin răbdarea şi dragostea mea,

să încununez zilele lui cu flori şi cu bucurii, să împart cu el fără cărtire toate loviturile vieţii

şi să-i fiu însoţitoare nedespărţită, precum în fericire aşa şi în necaz.

Păzeşte-mă de împodobirile necumpătate şi de necuviinţele în care cad femeile care nu cunosc preţul unui soț bun,

punându-şi toată fericirea lor în podoabe şi petreceri zgomotoase şi deşarte ce atrag după sine neînţelegeri, dezamăgire şi dureri.

Ajută-mi să deprind toate virtuţile care fac podoaba femeii,

pentru că dacă vârsta sau bolile îmi vor ridica floarea frumuseţii şi a tinereţii să-mi rămână o inimă vrednică de dragostea soţului meu şi a fiilor noştri,

ca să le dau pildă bună, întărindu-i în puterea virtuţii.

Ascultă, Preabunule, glasul meu cel umilit, şi trimite binecuvantarea Ta asupra zilelor noastre. Amin.

Sursa foto