Rugăciunea Sfintei Ana

„Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Tu ești Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele. Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam. Și la bătrâneţile ei a născut pe Isaac. Și ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Proorocul şi alţi copii. Dă-mi şi mie roadă pântecelui meu. Și nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Doamne, Tu care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele! Deschide pântecele meu. Și pe cea neroditoare arată-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Şi orice voi naşte, fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale. Cu toată inima, dăruindu-o Bisericii Tale pentru a-ţi sluji pururea acolo…”.

Ea ajută la naștere

Într-o zi, un înger a venit și i-a spus lui Ioachim să meargă acasă la soția lui căci, de această dată, iubirea lor va rodi, iar „pântecele ei va prinde prunc”. Pentru că așa s-a și întâmplat, fericiții părinți au hotărât să-și ofere pruncul lui Dumnezeu, motiv pentru care Sfânta Fecioară a fost dusă la templu încă din fragedă pruncie. Și și-au numit fiica Maria, pentru că, în traducere, acest nume înseamnă „Iubită de Dumnezeu”. Din timpuri străvechi, cum majoritatea femeilor își pierdeau copiii la naștere sau nu puteau aduce pe lume urmași, din cauza condițiilor de trai precare, Sfânta Ana a devenit protectoarea mamelor însărcinate și a femeilor sterpe, căci acestea o implorau mereu prin rugăciuni să le ajute.

Sursa foto: 123rf.com