Rugăciunea la Sfânta Lucia nu rămâne niciodată fără răspuns. Și niciun credincios nu renunță la a-i înălța rugi fierbinți, căci credința a făcut ca dorințele lor să devină realitate.

Rugăciunea la Sfânta Lucia

„Mieluşeaua Ta, Iisuse, Lucia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Sfântă Muceniţă Lucia, cere de la Dumnezeu să dea iertare de greşeli, celor ce cu dragoste te cinstim pe tine.

Sfântă Lucia, lumină călăuzitoare spre cer a celor care se luptă cu valurile învolburate ale pasiunilor dezordonate şi ale lumii, te rugăm, mijloceşte-ne de la veşnicul Soare, Isus Cristos, harul de a avea şi noi cel puţin o scânteie de iubire, pentru a-i îndruma pe semenii noştri, prin exemplul bun, pe calea cea strâmtă spre împărăţia cerurilor. Înflăcărează-ne mereu, ca să nu se stingă niciodată lumina credinţei din sufletul nostru, iar la sfârşit să-l vedem pe bunul Dumnezeu în lumina nesfârşită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.”

Această rugăciune trebuie urmată de „Tatăl Nostru”.

Apoi, se rostește de trei ori: „Bucură-te, Marie, cea plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.”

Tot de trei ori, se spune și „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!”. Iar ritualul se încheie, rostind tot de trei ori, „Sfânta Lucia, roagă-te pentru noi!

Sursa foto: 123rf.com