Rugăciunea la Iisus Hristos are scopul de a ne apropia de forța divină. Credincioșii spun că vindecă boli dintre cele mai grave.

Rugăciunea la Iisus Hristos

„Doamne Iisuse Hristoase, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor. Să chemi la pocăinţă pe cei păcătoşi. Ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii Te rugăm să primeşti smerita rugăciune a noastră, pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii. Ca un Bun şi Iubitor de oameni şi rânduieşte totul spre folosul lor!

Neputincioşi suntem şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu Harul Tău! De e Voia Ta, îi poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele lor, tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor Priceput, precum vei vrea! Cădem înaintea Ta şi Te rugăm, îndură-Te de robii Tăi (aici se rostesc numele persoanelor aflate în suferință). Potoleşte-le fierbinţeala. Alină-le suferinţa. Ridică-i din patul durerii. Să le fie această încercare prin care trec spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor.

Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi!

Şi dacă le este de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie Doamne Voia Ta! Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-i, Iubitorule de oameni, ca văzând ei Mila Ta, să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă Glasul Tău Cel Sfânt: Iertate îţi sunt păcatele! Slavă şi mulţumire Îţi aducem, Doamne, pentru ajutor şi pentru toate milele Tale! Amin!

Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, cu lacrimi de pocăinţă Te rugăm iartă-ne toate păcatele noastre. Te rugăm vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne, ne este toată speranţa. Te rugăm vindecă-ne de bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Te rugăm vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune şi de folos sufletelor, minţilor şi trupurilor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, acum şi în vecii vecilor. Amin!

Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi de bolile noastre ştiute şi neştiute, ca mulţumind şi închinându-ne, să Te slăvim şi să Te lăudăm pe Tine, pe Fiul Tău – Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt şi întreaga Dumnezeire Veşnică şi de necuprins cu mintea noastră.

Sursa foto: 123rf.com