Rugăciunea elevilor este puternică și ajutătoare

Dumnezeule Preasfinte, izvor de nemărginită înțelepciune și bunătate, făcător al tuturor celor văzute și nevăzute,

ascultă rugăciunea noastră, ce înălțăm către Tine cu multă umilință.

Întărește, Bunule, pe cârmuitorii noștri bisericești și lumești.

Dă-le lor să cugete cele bune și folositoare pentru Biserica și țara noastră.

Apărăi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, ca să ne poată îndrepta pe calea propășirii, cu pace și cu dragoste.

Iară nouă, umiliților, luminează-ne mintea ca să înțelegem învățăturile ce ni se dau

și întru toate și de-a pururea să păzim poruncile Tale și să facem voia Ta cea sfântă;

Citește și Rugăciunile copiilor ce ar trebui rostite în fiecare zi

ca, astfel, să putem fi folositori nouă înșine, părinților, fraților, surorilor și poporului în mijlocul căruia trăim;

să aducem bucurie și mulțumită învățătorilor și făcătorilor noștri de bine;

și să plinim toate îndatoririle către țară, către obște, către familie și aproapele nostru.

Primește plecarea genunchilor și rugăciunea ce o facem, ca pe o tămâie binemirositoare înaintea Ta.

Trimite harul Tău asupra noastră și ne învrednicește să trecem cu bună rânduială vremea învățăturii.

Povățuiește-ne să umblăm și să lucrăm cu înțelepciune în tot cursul vieții noastre

ca de noi și prin noi să se slăvească Preasfânt numele Tău în vecii vecilor. În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Sursa foto