Rugăciunea dumnezeiască este un ritual. Se practică 7 zile de duminică, consecutiv, la oră fixă, dimineața sau seara. În timp ce se rostește rugăciunea dumnezeiască, se aprind 7 lumânări din ceară curată. Rugăciunea dumnezeiască se citește de 7 ori.

Rugăciunea dumnezeiască ajută

„Milueşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta! Și după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit. Și ce este rău înaintea ta am făcut. Ca să te arăţi drept întru cuvintele tale şi biruitor să ieşi, când tu vei judeca. Întru fărădelegi am fost conceput. Și în păcate m-a născut maica mea! Adevărul ai iubit. Cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi. Spăla-mă-vei, şi mai mult decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie şi veselie. Bucura-se-vor oasele cele umilite. Întoace faţa Ta de la păcatele mele. Și toate fărădelegile mele şterge-le.
Inimă curată zideşte întru mine Dumnezeule. Și spirit drept înnoieşte în cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa ta, şi Spiritul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăşi bucuria măntuirii tale şi cu spirit stăpânitor întăreşte-mă. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile tale. Și cei păcătoşi la tine se vor întoarce.

Mântuieşte-mă de vina vărsării de sânge, Dumnezeule. Dumnezeul mântuirii mele, bucura-se-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide. Și gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi dorit jertfă aş fi adus. Arderi de tot nu vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu: spirit umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu va urgisi.

Doamne, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună voire. Lăudăm, ne închinăm Ție, Te mărim pe Tine. Mulţumim Ție pentru mare mărirea Ta.

Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule, Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi!

Primeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte. Că tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn, Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. În toate zilele bine te voi cuvânta şi voi lăuda numele tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat a ne păzi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele tău în veci. Fie Doamne mila ta peste noi, precum am sperat şi noi întru tine.

Bine eşti cuvântat Doamne; învaţă-mă îndreptările tale. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne, milueşte-mă, vindecă sufletul meu că am greşit ţie. Doamne, la tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia ta. Că tu eşti Dumnezeul meu. Că la tine este izvorul vieţii. Întru lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine. Amin.”

Sursa foto: 123rf.com