În această lume în care totul se desfășoară cu mare repeziciune, se poate ca unii dintre noi să mai uite să mulțumească pentru masa care este înaintea sa.

Rugăciunea la Sfântul Haralambie pentru cei bolnavi

Să mulțumească Celui care l-a ajutat să aducă acele bucate familiei și celui/celei care a pregătit-o.

La fel ca rugăciunea dinaintea mesei și cea care precede masa este la fel de importantă.

Rugăciunea dinaintea mesei de seară

Mânca-vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul; iar cei ce-L căuta pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.

Slavă Tatălui ți fiului ți Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește

Rugăciunea ce trebuie rostită după masa de seară

Făcutu-s-a pântecele tău masa sfântă, având cereasca pâine pe Hristos Dumnezeul nostru, dintru Care tot cel ce mănâncă nu va muri, precum a zis Hrănitorul tuturor, Născătoare de Dumnezeu.

Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând cu vederea greșealele noastre și dăruind vindecare celor ce iau credința binecuvantarea ta, Preacurată.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Rugăciunea vindecătoare cu efecte miraculoase

Sursa foto