I s-a dedicat această zi căci, în prima zi de marţi după moartea lui, i-a fost mutat sicriul. Rămăşiţele pământeşti au fost duse din mănăstirea Arcella în biserica Preasfintei Fecioare din Padova. În acea zi au avut loc o mulţime de vindecări minunate.

Rugăciunea de mulțumire către Sfântul Anton

„Mulţumescu-Ţi, Doamne, că m-ai auzit în ziua necazului meu. Și nu Ţi-ai întors faţa de la mine, când am strigat către Tine, în strâmtorarea mea. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru darul de care m-ai învrednicit prin mijlocirea Sfântului Anton. Și Îţi ofer, drept prinos al recunoştinţei mele, inima mea. Ca să aprinzi în ea focul dragostei Tale. Ajută-mă, Doamne, ca la iubirea şi milostivirea Ta faţă de mine să-Ţi răspund cu o înflăcărată iubire. Învredniceşte-mă să-Ţi dovedesc prin faptele mele iubirea mea. Păzind poruncile Tale, arătându-mi iubirea faţă de aproapele meu şi faţă de Biserică.

Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi, păcătoșii!

Mărite Sfinte Antoane, tu ai urmat cu credinţă lui Isus în lepădarea de sine. Așadar, te implor, mijloceşte-mi de la dumnezeiescul meu Răscumpărător acest mare dar de a mă învinge pe mine însumi. Ducând de aici încolo o pilduitoare viaţă creştinească. Cu o deosebită încredere îţi cerşesc sprijinul, pentru a primi prin tine aceste daruri sufleteşti

Mărite Sfinte Antoane, mângâietorul celor întristaţi, sprijinitorul şi ocrotitorul celor necăjiţi şi strâmtoraţi, îţi mulţumesc, din adâncul inimii mele, că nu ai trecut cu vederea nevrednicele mele rugăciuni ce le-am înălţat prin mijlocirea ta în aceste nouă marţi, ci, fiindu-ţi milă de necazul şi durerea mea, ai făcut să găsească ascultare. Ajută-mă, cerescul meu ocrotitor, ca şi eu să-mi pot ţine făgăduinţa de a-mi îndrepta viaţa, urmând pilda vieţii tale. Amin.”

Sursa foto: Shutterstock