Rugăciunea de duminică, mult folositoare

Din somn ridicându-mă, mulţumescu-ţi Ţie, Preasfîntă Treime! Că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mîniat pe mine, leneşul şi păcătosul. Nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai arătat iubire de oameni, după obicei; şi întru deznădăjduire zăcînd eu, m-ai ridicat ca să slăvesc puterea Ta dis-de-dimineaţă. Deci, acum luminează-mi ochii gîndului, deschide-mi gura ca să cuget la cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-ţi cînt întru mărturisirea inimii şi să laud Preasfînt Numele Tău: al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciune către Fecioara Maria

„Iubitoare de oameni, Maică a Iubitorului de oameni Dumnezeu, Stăpînă, de Dumnezeu Născătoare, pleacă urechea Ta şi ascultă-mă dintru înălţimea slavei Tale. Păcătuit-am, Preasfîntă, păcătuit-am şi cunosc fărădelegile mele şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Caută, Preasfîntă, spre rugăciunea şi spre mărturisirea robului Tău şi dăruieşte-mi izvor de lacrimi, din sufletu-mi înfrînt, curăţă-mă, dezleagă-mă, spală noroiul păcatelor mele; insuflă, în inima mea, teama cea sfîntă faţă de Fiul Tău şi Dumnezeu.

Sfântă Fecioară, roagă-te pentru noi, păcătoșii!

Nor prealuminos al Soarelui Celui înţelegător, străluceşte lumina Ta cea simţitoare în mintea mea cea tulburată şi întunecată, împrăştie şi alungă pîcla cea deasă a cugetărilor mele celor viclene, pentru ca, în liniştea şi blîndeţea luminii strălucirii Tale, să aduc Ţie, Creatorului şi Ziditorului meu, jertfă de laudă şi de mărturisire, slăvindu-Te cu mulţumire pe Tine, rugătoarea pentru cei păcătoşi, şi pe Hristos, Cel născut din Tine şi Dumnezeul nostru, în vecii vecilor. Amin.”

Sursa foto: 123rf.com