Rugăciunea către Sfântul Duh este ajutătoare

Fiecare credincios este protejat și de Sfântul Duh dacă are inima curată, nu păcătuiește, nu se iubește numai pe sine și nu este bolnav de mândrie.

Pentru ca Sfântul Duh să ne apere, credincioșii trebuie să asculte glasul lui Dumnezeu, să citească Sfânta Scriptură, să se roage, să fie smeriți, să se spovedească și să se împărtășească, să fie smerit.

Omul primește Sfântul Duh la botez, însă se poate rătăci de acesta dacă păcătuiește.

Rugăciunea dumnezeiască te ajută să scapi din orice necaz

Rugăciunea către Sfântul Duh pentru iertarea păcatelor

Împărate ceresc, preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti;

Nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti

Prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Prea Sfintei Treimi

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră nici de rănile păcatelor

Ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atot-vindecatoare

Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume

Înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda

Rugăciunea de ajutor în Postul Mare le este de folos credincioșilor

Îndepărtează şi înnoieşte inima ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase

Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi chipul cel prea-scump al lui Dumnezeu

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, goneşte-l de la noi

Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci

Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel ceresc

Iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor Treime Sfântă, slavă Ţie! Amin.

Sursa foto