Rugăciunile trebuie să facă parte din viața oricărei persoane, indiferent de statutul social, rasă sau sex. Fiecare are nevoie de un sprijin moral și de mângâiere duhovnicească.

Rugăciunea pentru zilele de post

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe,

Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche și cea Nouă, aceste zile de post,

la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm:

întarește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință,

Rugăciunea ajută la iertarea păcatelor

spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre,

spre omorârea patimilor și biruința asupra păcatului,

că împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne,

să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta

intru toate zilele vietii noastre.

Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule,

și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte,

și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Citește și rugăciunea ajutătoare către Sfânta Cuvioasă Parascheva, cea care aude rugile românilor și îi ajută pe fiecare

Sursa foto