Sunt copii care învață mai greu, alții care încep să se descurce mai bine după școala primară, alții sunt leneși, deși isteți.

Părinții duc o luptă aprigă pentru ca rezultatele lor la școală să fie bune, să treacă clasele, să nu fie codași la învățătură.

Este mai greu în condițiile în care cei mai mulți copii nu știu că ceea ce fac îi vor ajuta mai târziu în viață.

Ei sunt nemulțumiți că părinții sunt insistenți și nu îi înțeleg.

Sfânta Sofia din Suzdal face minuni pentru femeile credincioase

Ca părinte poți încerca o abordare mai blândă cu el, mai prietenoasă. Nu vrei nici să fie premiantul clasei, dar nici cel care ia numai 5.

Rostește această rugăciune pentru copii ori de câte ori ai ocazia. Citește-o și împreună cu cel mic seara, înainte de culcare.

Rugăciune pentru copiii care nu pot învăța

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli,

prin harul Preasfântului Duh, Care S-a pogorât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de au început a grăi în alte limbi,

însuți, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite același Duh Sfânt al Tău peste acest copil (Numele),

și sădește în urechile inimii lui Sfânta Scriptură, cea însuflată de Tine prin puterea Sfântului Duh

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălăsluit și ai luminat inimile celor douăzeci și patru de bătrâni,

Rugăciunea pentru copilul bolnav este grabnic ajutătoare

ale sfinților Tăi ucenici și apostoli,

ale sfinților apostoli și evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan

Cel ce ai învățat și ai luminat pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic,

însuți și acum, Doamne, luminează inima robului Tău și a copilului meu (Numele)

Pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci

ale cinstitului și măritului prooroc, înainte-mergătorului și Botezatorului Ioan

ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli

ale Sfântului Apostol Matia

ale sfinților mucenici: Agapie, Procopie și Filip și ale tuturor sfinților

Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm,

împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Sursa foto