Indiferent care este religia în care crezi sau de care aparții, este recomandat să îți crești copilul în conformitate cu valorile spirituale în care crezi și să îl înveți să respecte evenimentele și simbolurile religioase.

În general, rugăciunile pentru copii nu sunt foarte lungi, tocmai pentru a  le insufla dorința de a le învăța. Părinții și bunicii le pot explica celor mici ce anume înseamnă rugăciunea și cum ne ajută ea. Copiii trebuie învăţaţi să se roage pentru sănătate, pentru protejarea lor şi a familiei. Micuţii se vor simţi bine dacă părinţii se roagă alături de ei, iar rugăciunea îi va aduce linişte sufletească.

Când copiii îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce au în viaţa lor devin mai conştienţi de cât de binecuvantaţi sunt. Copiii care cresc apreciindu-şi casa, familia, prietenii, masa, profesorii au o viaţă mai fericită şi mai productivă.

Rugăciuni pentru copii de spus de dimineață

Rugăciunile de dimineaţă reprezintă, în opinia duhovnicilor, momentul în care credincioşii pot stabili o conexiune puternică cu Dumnezeu.

Este esenţial să spunem rugăciuni de dimineaţă, pentru că astfel putem fi feriţi de pericolele pe care le putem întâmpina peste zi şi, mai mult, ne începem activităţile în comuniune şi pace cu Dumnezeu.

1. Doamne noaptea a trecut

Doamne noaptea a trecut
Şi noi linişte-am avut;
Al Tău înger preaiubit
Cu-ngrijire ne-a păzit.

Doamne, dă-ne ajutor
Ca s-avem la lucru spor
Voile să-Ţi împlinim
Fii Tăi iubiţi să fim!

Amin

2. Slavă Ţie, împărate

Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.

3. Împărate Ceresc

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti si toate le împlineşti

Vistierul bunătăţilor si Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi şi ne curăţeşte de toata întinarea si mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Amin

Rugăciune pentru copii pe timpul zilei

Doamne Sfinte, Luminate,
Varsă-Ţi marea bunătate
Peste noi, ai Tăi copii
În putere ne-ntăreşte
De greşeli Tu ne fereşte
Sprijin veşnic să ne fii.
Amin

Rugăciuni pentru copii de spus seara

Fie că suntem persoane religioase sau mai puțin, rugăciunile de seară îi ajută pe copii să se simtă în siguranță și le alungă teama de a visa urât.

Rugăciunile de seară pentru copii pot fi rugăciuni scurte, pe care micuții să le învețe foarte repede sau, dacă ei sunt mai mari, pot fi rugăciuni de seară puternice pe care să le rostească singuri sau împreună cu părinții.

1. Doamne, ziua s-a sfârşit

Doamne, ziua s-a sfârşit,
Seara iarăşi a venit.
Peste zi ne-ai ajutat,
De-am lucrat şi-am învăţat.
Ajută-ne, Doamne sfinte,
Şi de-acum înainte.
Binele să-l săvârşim,
Fii tăi iubiţi să fim.
Amin

2. Pentru toate-ţi mulţumesc

Pentru toate-ţi mulţumesc
Scumpul meu Tată ceresc,
Iar Tu, Bunule Iisus,
Ocroteşte-mă de sus.
Fii alăturea de mine
Căci eu Te iubesc pe Tine.
Amin

3. Îngerașul

Îngeraş coboară lin
Lângă patul meu,
Somn uşor tu să-mi aduci,
De la Dumnezeu.

Să adorm pe braţul tău
Dulce, drăgăstos,
Până-n zori când m-oi trezi
Dintr-un vis frumos!

Înger, îngeraşul meu,
Tu păzeşte-mă de rău
Şi mă du la Dumnezeu.

Amin

Iar dimineața, seara sau oricând simte nevoia poate rosti rugăciunea clasică

4. Îngerașul meu

Înger, îngeraşul meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
Şi mă-nvaţă să fac bine.
Eu sunt mic, tu fă-mă mare,
Eu sunt slab, tu fă-mă tare,
În tot locul mă-nsoţeşte
Şi de rele mă păzeşte
Amin.

5. Doamne, îngerașii tăi

Doamne, îngerașii tăi
Fie păzitorii mei,
Totdeauna, zi și noapte
Până-n ceasul cel de moarte.
Amin!

6. De mâna cu îngerul meu

De mână cu îngerul meu păzitor,
Te rog Iisuse Hristoase, Doamne,
Lasă-mă să te țin de haină,
Ca Lumina Ta plină de iubire
să fie și asupra noastră mereu.
Amin

Rugăciune pentru copiii bolnavi

Doamne Iisuse, Ți-ai arătat iu­birea, ai fost mișcat în fața suferințe­lor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra fa­miliilor lor. Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Iti oferim suferințele noastre și ale lui și le unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca aceasta boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul vieții și dăruieste fiului nostru sănătatea, ca împreuna să-ți putem multumi și să Te putem slăvi iîntotdeauna. Facă-se voia Ta! Amin.

Rugăciuni pentru copiii care merg la școală

1. Rugăciune pentru copii înainte de a merge la şcoală

Doamne, azi la şcoală merg
Şi de-aceea eu Îți cer:
Tu ajută-mi să-nvăţ carte,
Să ajung cât mai departe.
Ajută-mă, Doamne Sfinte,
Ca să fiu şcolar cuminte,
Să-nvăţ mult şi să fac bine,
Ca să fiu iubit de Tine.
Amin.

2. Rugăciune pentru copii la intrarea în clasă

Dumnezeule, Prea Sfinte
Noi cei mici te mai rugăm,
Luminează a noastră minte
Carte bună să-nvăţăm
Carte bună, sănătoasă
Care face fericiţi
Pe copiii cei cuminţi.
Amin

3. Rugăciune pentru copii la ieșirea din clasă

Toţi din suflet, cu plăcere,
Doamne, azi Îţi mulţumim
Că ne-ai dăruit putere
Buni şi silitori să fim.

Dă-ne şi de azi înainte
Ajutorul Tău, Preasfinte,
Să-nvăţăm cu drag mereu
Şi să ne ferim de rău.
Amin

Rugăciuni pentru copiii mici

1. Rugăciune pentru copii mici

Doamne, Doamne, ceresc Tată,
Noi pe Tine Te rugăm
Luminează-a noastră minte,
Lucruri bune să-nvăţăm.

Că Tu eşti Stăpânul lumii
Şi al nostru Tată eşti
Şi pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti.
Amin.

2. Rugăciunea copiilor

Doamne Sfinte, Împărate al cerului şi al pământului, caută din înălţimea Sfântului Tău Locaş cu milă şi cu îndurări asupra casei noastre. Dă sănătate şi toate cele bune tatei şi mamei, ca să poată îngriji de noi şi de toţi ai casei noastre, şi ne ajută şi nouă tuturor ca să facem cele bune şi plăcute Ţie. Amin.

3. Rugăciune copiiilor foarte mici

Nimănui să nu faci rău
Că te vede Dumnezeu

Tu când vezi un vierme mic,
Nu-l strivi, nu-i fă nimic;
Cât îl vezi de mititel
Dumnezeu ştie de el.
Amin

Rugăciune de mulțumire pentru copii

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi făcător de bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-ti aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru părinți

Doamne Dumnezeule cel Atotbun, care mi-ai dăruit părinţi buni, ca prin ei să mă împărtăşesc de multe binefaceri; Cel ce voieşti să le fiu mulţumitor pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine. Ţie mă rog cu umilinţa pentru sănătatea şi mântuirea lor. Dumnezeule, Cel ce eşti atotîndurat, dar şi atotdrept, Care binecuvintezi pe fii pentru părinţii lor şi adeseori în dreapta Ta mânie îi pedepseşti pentru păcatele lor, primeşte umilita mea mulţumire pentru binefacerile ce le reverşi neîncetat asupra părinţilor mei.

Trimite-le, Stăpâne cel Atotbun, şi în viitor binecuvântările Tale şi le iartă lor toate greşelile pe care ca nişte oameni le-au făcut. Învaţă-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta şi să le fiu recunoscător şi mulţumitor pentru viaţa ce mi-au dat-o şi pentru toate îngrijirile ce au avut şi au faţă de mine. Ajută-mi ca să urmez poruncile Tale cele Sfinte, să le fiu supus, ascultător şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i întristeze. Răsplăteşte-le, Prea Bunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea şi îngrijirea neadormită ce întotdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile şi întristările. Dă-le viaţă lungă, fericită, liniştită şi paşnică. Fă-i părtaşi la binecuvântarea Sfinţilor Tăi, înmulţeşte roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile Tale şi să sporească în virtuţi şi în îndestulare ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieţii noastre. Amin.

Alte rugăciuni pentru copii

1. Rugăciune pentru copii de închinare

Doamne, Sfinte Împărate
Care-n ceruri locuieşti
Cu milă şi îndurare
Peste toţi, Tu să priveşti…

Dă sănătate mamei şi tatii
Ca să poată îngriji
De toţi ai casei noastre
Şi în veci a-Ţi mulţumi.
Amin

2. Tatăl nostru

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

3. Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
Şi viata veacului ce va să fie.
Amin.

4. Maica

Preacurată te rugăm frumos
Roagă-Te îndată domnului Hristos
Să ne dăruiască ajutorul său
Și să ne ferească de tot ce e rău!
Amin.

Citește și: