Scapă de patima băuturii prin rugăciune la icoana Potirul Nesecat cu Maica Domnului

Această icoană este una specială deoarece este văzută ca fiind ajutătoare pentru cei care au căzut în patima alcoolului, a băuturii.

Toate icoanele Maicii Domnului sunt ajutătoare în diferite trebuințe, dar aceasta este unică.

Icoana Potirul Nesecat se află într-o mănăstire de călugări, la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Mănăstirea Serpuhov din Vasotk, Rusia.

La Sfânta Icoană ard candele zi și noapte și se fac rugăciuni pentru cei care sunt în patima băuturii și nu numai.

În fiecare duminică, la Mănăstire se citește rugăciunea și Acatistul Potirul Nesecat, în fața icoanei, pentru cei suferinzi de patima beției.

În mănăstirea unde se află icoana se săvârșesc zilnic slujbe de sfințirea apei și se înaltă rugăciuni pentru toți cei ce pătimesc, cerând ajutor de la Împărăteasa Cerului, înaintea Sfintei sale icoane.

Nenumărați pelerini vin la sfântă mânăstire, cerând vindecare pentru soți, frați, surori și tot sufletul ce suferă de pătimi trupești și sufletești. Cea mai solemnă slujbă înaintea icoanei Maicii Domnului se săvârșește în ziua de 18 mai, ziua hramului icoanei.

Rugăciune pentru cei care vor să scape de patima băuturii

Preamilostivă Stăpână! La acoperământul tău alergăm acum: rugăciunile noastre nu le trece cu vederea

ci ne auzi cu milostivire pe noi – soţii, copii şi mame –

şi vindecă-i pe fraţii şi pe surorile şi pe rudeniile noastre,

câţi sunt stăpâniţi de greaua patimă a beţiei,

iar din această pricină cad de la maica lor, Biserica lui Hristos.

O, Milostivă Maică a lui Dumnezeu! Atinge-te de inimile lor

şi degrab ridică-i din căderile pă­cătoase,

adu-i pe ei la înfrânarea mântuitoare

Roagă-L pe Fiul tău, pe Hristos Dumnezeul nos­tru,

ca să ne ierte nouă greşelile noastre şi să nu abată milele Sale de la norodul Său,

ci să ne întă­rească în trezire şi curăţie

Primeşte, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor

care varsă lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care se tânguiesc pentru soţii lor,

ale copiilor săr­mani care sunt părăsiţi de cei rătăciţi,

şi ale noas­tre, ale tuturor celor ce cădem la icoana ta,

şi să ajungă această strigare a noastră, cu rugăciuni­le tale, la Tronul Celui Preaînalt

Acoperă-ne şi ne păzeşte de vânarea celui viclean

şi de toate cursele vrăjmaşului, iar în ceasul cel cumplit al ieşirii noastre,

ajută-ne să trecem fără poticnire prin vămile văzduhului

şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte de osânda cea veşnică,

ca să ne acope­re pe noi mila lui Dumnezeu, în vecii cei nesfârşiţi. Amin.

Sursa foto