Când rostești această rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia este bine să ții post înainte. Cei care au probleme grave de rezolvat în căsnicie trebuie să urmeze un ritual de rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia. Se începe în ziua sărbătorii sfinților, pe 26 august, și se continuă, timp de 9 zile consecutiv, la aceeași oră.

Rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia

„O, sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Sunteți voi fericiți soți și purtători de chinuri străluciți. Auziți-ne pe noi cei ce ne rugăm cu lacrimi, venind la biserică. Rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului.

O, sfințit cuplu, sfinți mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Ascultați-ne pe noi ce ne rugăm și mijlociți pentru noi, ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor și sufletelor. Și rugați pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască. Și să facă cu noi după îndurările Sale. Ca să nu pierim în păcatele noastre. Sfinților mucenici, primiți glasul rugăciunilor noastre și cu mijlocirile voastre.

Izbăviți-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, foc și grindină, de sabie și de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel dintre noi, de moartea cea năpraznică și de toate nenorocirile, scârbele și durerile. Ca întotdeauna, prin mijlocirile voastre fiind întăriți, să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Cel Fără de început al Său Părinte și Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Adrian și Natalia, rugați-vă pentru noi!

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos,

pentru iubirea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească. Și v-ați pus viața ca o jertfă curată. Ați ales să primiți mai degrabă chinuri decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat. Cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Ca cei ce stați lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm. Și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos! Amin.”

Sursa foto: 123rf.com