Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită la 14 octombrie, moaștele sale aflându-se la Catedrala Metropolitană din Iași.

Rugăciune pentru înfăptuirea de minuni către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Oricine se poate ruga la aceasta și la moaștele ei, ea fiind ocrotitoarea românilor dar și a celor care au credința în suflet.

Ziua în care cade sărbătoarea Sfintei Parascheva se mai numeste și Vinerea Mare.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura,

nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor,

care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii.

Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor,

nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele,

dăruieștene-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva,

dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea

și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor,

cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.

Sfânta Parascheva e celebrată de două ori în calendarul creștin ortodox

În calendarul creștin-ortodox, numele Sfintei Paraschiva se regăsește de două ori. Pe 26 iulie, când este celebrată Sfânta Muceniţă Parascheva, cunoscută în popor drept Sfânta Vineri, și pe 14 octombrie, când lumea creștină o pomenește pe Cuvioasa Paraschiva, știută, mai cu seamă în Moldova, ca Vinerea Mare.

Sursa foto