În zilele grele, când simți că ai nevoie de o și mai mare putere de învățare pentru un examen, că trebuie să rezolvi o problemă importantă rostește această rugăciune.

Rugăciunea către Maica Domnului poate fi rostită și pentru ca alte persoane să reușească în drumul lor și să treacă peste piedici.

În aceste vremuri grele, amenințătoare, avem nevoie de puterea divină pentru a alunga temerile.

Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minții

Preacurata Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-O,

dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele dinainte de lume mintea noastră o înalți

și pe toți la cunostiinta înțelepciunii îi ridici!

Primește această cântare de rugăciune de la noi,

nevrednicii robii Tăi, care cu credința și cu smerenie ne închinăm în față Preacinstitei Tale icoane!

Înduplecă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere,

judecătorilor dreptate și necautare la față omului,

păstorilor înțelepciune duhovnicească,

râvnă și bună pază a sufletelor noastre,

Rugăciune la Maica Domnului pentru cazuri disperate

învățătorilor smerită înțelepciune,

fiilor ascultare și nouă tuturor Duhul chibzuinței și al evlaviei,

duhul smereniei și al blândeții,

duhul curăției și al adevărului.

Și acum, maica prealaudata, da-ne bună sporire a minții,

pe cei aflați în vrajbă și în dezbinare împăca-i, unește-i și pune între ei o legătură de iubire nedespărțită,

pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos,

povățuiește-i frică de Dumnezeu, înfrânarea și hărnicia, da-le cuvântul înțelepciunii și cunostiinte folositoare de suflet celor ce le cer,

luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită decât Serafimii.

Iar noi, văzând faptele minunate și preachibzuita înțelepciune a lui Dumnezeu în lume și în viață noastră,

să ne înstrăinam de deșertăciunea pământească și de prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm mințile și inimile noastre spre cer,

pentru că, prin ocrotirea și ajutorul Tău, lăuda, mulțumire și închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu și Ziditorul tuturor,

acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Sursa foto

Save