Ruga la început de săptămână le face bine credincioșilor de orice vârstă. Pe elevi îi ajută la școală și le dă încredere. Studenții se simt mai siguri și mai concentrați la examene. Iar salariații reușesc să găsească soluțiile optime pentru obstacolele cotidiene.

Ruga la început de săptămână

„Doamne Iisuse Hristoase, recunosc că în toată ziua păcătuiesc. Astăzi, la începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari. Iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie. Și-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu. Pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

Doamne, astăzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea. Te rog să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici. Și pe toti ne învredniceşte de mărirea Ta în rai.

Doamne, Dumnezeul meu, îmi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie. Deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale. Pentru ca să pot scoate lacrimi, să plîng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată.

Doamne, ajută-mă!

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să ma duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale. Amin.”

Sursa foto: 123rf.com