Ritualul de rugăciune la Maica Domnului constă în rostirea rugăciunii care urmează, de 7 ori pe zi, timp de 7 zile. Cei care l-au urmat spun că face minuni. Și împlinește cele mai mari dorințe.

Ritualul de rugăciune la Maica Domnului

Pentru a amplifica efectele, se vor face câte 7 copii scrise de mână ale rugăciunii, în fiecare zi, și se vor împărți la alți credincioși. În fiecare dimineață, se va da de pomană câte o pâine și apă unor sărmani. Este bine să se aprindă și câte o lumânare la biserică, în fiecare zi, cât ține ritualul. Unele persoane aleg câte o familie săracă și îi dau de pomană alimente în cinstea Maicii Domnului. Cine vrea poate să țină post în această perioadă.

Rugăciunea miracolelor

„Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, spre tine îmi îndrept gândul, inima și toată ființa, rugându-te:
Ridică-te și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit, Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie. Și îndreaptă-ne pe calea mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezu. Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică, pentru propavăduirea Evangheliei, pentru poporul acesta, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposați.

Ajută-ne, Sfântă Fecioară!

Ajută-ne să ne pocăim de păcatele noastre, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare.
Roagă-te, Măicuță Sfântă, și pentru nevoile mele (aici se rostesc dorințele care se vor a fi împlinite de către Maica Domnului).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.”

Sursa foto: Shutterstock