Cel mai cumplit și cel mai sângeros act de tortură descris în Biblie rămâne răstignirea lui Iisus. Deși era o metodă obișnuită pentru pedepsirea tâlharilor și a conspiratorilor, soldații romani de la acea vreme s-au întrecut pe ei.

Schingiuirile cumplite la care a fost supus Fiul Domnului au fost atât de crude, că ele au rămas întipărite secole de-a rândul în conștiința publică și apoi transmise în scris prin intermediul Bibliei și al istoricilor vremii.

De ce a fost schingiuit Iisus

Iisus era un răzvrătit în ochii autorităților romane. El era regele iudeilor, cum îl numeau romanii, iar pentru curajul său de a înfrunta orânduirea despotică a Imperiului de la Roma trebuie să plătească sângeros.

Pentru rabinii evrei aflați în consiliul templului, Iisus era un fals profet. Nici conducătorii romani, nici cei evrei nu priveau cu ochi buni popularitatea pe care și-o câștigase Iisus din Nazaret, dragostea pe care i-o purtau oamenii simpli și învățăturile sale despre o religie nouă, care dădea speranțe celor asupriți.

Pentru criticile pe care Hristos le aducea deopotrivă cuceritorilor romani și conducătorilor evrei, a fost pusă în scenă una dintre cele mai false judecăți din istorie și, poate, cea mai cumplită pedeapsă.

Iisus a murit batjocorit, degradat, umilit, răstignit în văzul tuturor, să fie drept luare aminte profeților care ar îndrăzni să-i continue munca. Împrejurările istorice și mărturiile care s-au transmis din acea vreme fac din răstignirea lui Iisus singurul lucru cert de care nu ne putem îndoi și devin astfel dovada clară a faptului că Iisus a trăit și s-a jertfit când Dumnezeu a cerut-o.

Sfântul Atanasie cel Mare scria în lucrarea sa, ”Despre întruparea cuvântului lui Dumnezeu”, că moartea lui Iisus a avut un caracter providențial și a adus o orânduire nouă.

Răstignirea lui Iisus. Dovezi din primele secole de creștinism

Urmărind scrierile unor istorici faimoși precum Tacitus, Pliniu cel Tânăr, Iulius Africanul sau Suetonius, toți fac diverse referiri la adepții lui Iisus și la modul crâncen în care acesta a fost răstignit la Ierusalim.

Interesante sunt descrierile dramaturgului grec Lucian, la mijlocul secolului al II-lea, care nota: ”omul din Palestina care a fost răstignit pentru că a adus această formă de inițiere” i-a învățat pe adepții săi să creadă în viața veșnică și în iertarea păcatelor. ”După ce s-au convins că ei sunt nemuritori și că vor trăi pentru totdeauna, nefericiții se predau de bună voie morții”, scria Lucian cu privire la creștinii timpurii, care erau condamnați la moarte în Imperiul Roman pentru credința lor.

Toate documentele istorice care vorbesc despre Iisus sunt o dovadă de necontestat că jertfa lui a avut un ecou puternic în tot imperiul și chiar dincolo de granițele lui, iar misiunea lui sfântă a fost dusă la îndeplinire.

Vezi şi Nazaret – cele mai frumoase locuri de vizitat!