Plantele pictate în icoane apar foarte rar și sunt alese cu grijă, datorită semnificației lor din Biblie. Vița de vie și ramurile de finic sau de curmal sunt menționate cel mai des în Cartea Sfântă, fiind apreciate pentru fructele lor dulci și hrănitoare.

Crinul, semn al purității și al iubirii

Sunt puține plantele pictate în icoane și mai ales florile, iar acestea sunt folosite îndeosebi în icoanele în care apare Fecioara Maria sau Maica Domnului cu pruncul. Crinul este floarea plină de har pe care o folosesc iconarii cel mai des. În tradiția creștină, crinii reprezintă buna vestire pe care Fecioara Maria a primit-o când timpul ei pe pământ s-a scurs și a fost chemată la Dumnezeu.

Pe de altă parte, parfumul florilor de crin este asociat cu dragostea pe care o dăruiește Maica Domnului tuturor credincioșilor și cu puterea ei de a veghea asupra celor care se roagă. Datorită acestor semnificații, crenguțele de crin sunt pictate adesea fie în mâinile îngerilor, fie chiar în mâna Fecioarei.

Curmalul, copacul speranței

Crengi de finic sau curmal sunt pictate întotdeauna în icoanele care ilustrează Intrarea Domnului în Ierusalim. Povestea biblică spune că mulțimea l-a întâmpinat cu mare bucurie și speranță pe Mesia cel trimis de Dumnezeu și toți oamenii i-au ieșit înainte cu ramuri în mâini și cu flori.

Finicul este o specie de palmier cultivat pentru fructele lui binecunoscute, curmalele, considerate pe vremuri ”hrana pământului”, deopotrivă dulci și hrănitoare. Curmalul era un simbol puternic pentru primii creștini, un simbol al speranței, al frumuseții și al nobleții. Arbust rezistent, capabil să trăiască 200 sau chiar mai mulți ani, curmalul era și un simbol al rezistenței pentru primii creștini prigoniți în Imperiul Roman.

Plantele pictate în icoane: vița de vie, simbol al lui Iisus

Poate că cele mai multe icoane ortodoxe în care apar simbolurile vegetale sunt cele în care este pictată vița de vie. Este celebră icoana lui Iisus cu vița de vie sau Iisus euharistic. Vița nu este aleasă la întâmplare, căci ea apare în pildele și învățăturile lui Iisus. Aceasta simbolizează credința pe care Iisus a sădit-o în credincioșii Săi.

”Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă” (Ioan 15, 4-7).

Vița de vie nu rodește bogat, dacă nu este îngrijită de mâna omului. Așa și credința pe care a adus-o Iisus, nu ar fi rodit, dacă ea nu rămânea în sufletul oamenilor care au crezut în El. Tocmai de aceea, o icoană specific românească îl închipuie pe Iisus ca în ziua Răstignirii, așezat pe lespedea de mormânt, din coasta lui străpunsă ieșind o viță de vie plină de struguri. Iisus ține în mâini un ciorchine mare și bine copt, din care stoarce vinul într-un potir. Aceasta este credința pe care el ne-a împărtășit-o nouă tuturor prin sacrificiul suprem!