Părintele Arsenie Boca a condamnat avortul

Părintele Arsenie Boca a considerat mereu avortul ca fiind un păcat superm, egal cu crima.

Deseori le îndemna pe femeile însărcinate să se roage neîncetat pentru a naște copii sănătoși, dar și pentru a fi ferite de rele.

Arsenie Boca a atras atenție asupra faptului că Dumnezeu nu va ierta acest păcat mamelor, ci vor avea de îndurat clipe grele.

Acesta a mai spus că toate păcatele bunicilor și părinților se pot răsfrânge asupra copilului. De aceea trebuie dusă o viață curată, cu rugăciune și milostenie.

„Un copil are scrise în sine toate înclinările unui număr mare de părinţi, atât cele bune cât şi cele rele (jumătate de la cei doi părinţi, a patra parte de la cei patru bunici, a opta parte de la cei opt străbunici şi aşa mai departe)”, scria părintele în Pravila Albă.

Arsenie Boca a declarat în repetate rânduri ca mamele să-și alăpteze pruncii

„Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer!” „Nu creşteţi câini, creşteţi copii. Nu vreţi copii? Trăiţi ca fraţii!”

Părintele obișnuia să se adreseze femeilor care veneau la el

„De ce nu faceţi şi voi la fel?! Dar care din voi se roagă când sunteţi însărcinate. Voi ziceţi că nu aveţi timp să vă rugaţi. Cereţi la Maica Domnului şi la Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă nu faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi. ”

„Mama mea când a rămas însărcinată cu mine s-a uitat la icoana Maicii Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o rugându-se la Maica Domnului, cum se rugau Sfinţii Ioachim şi Ana: „Maica Domnului, îţi cer un copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să îţi slujească ţie, Maicii Domnului şi Domnului Iisus Hristos. Nu pentru mine îl cer”. După ce-am terminat studiile, mama credea că am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce intenţii aveam (să se călugărească – n.n), mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat şi m-a binecuvântat zicându-mi: – O, dragul meu şi scumpul meu, de când mă rog eu pentru asta!”. De aceea a fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu, pentru că a fost cerut prin rugăciune, crescut cu rugăciune.

„Înclinările ce le-au avut părinţii în timpul sarcinii, acelea vor fi conducătoare în toată viaţa copilului ce se va naşte. Acum e vremea cea mai scumpă de a îngriji de purtările viitoare ale copilului, căci acum poţi semăna într-înşii înclinările unui sfânt sau apucăturile unui tâlhar. Să se roage părinţii în vremea aceasta, să se împărtăşească cu Sfintele Taine, să petreacă cu dragoste de Dumnezeu; aşa va fi şi în viaţa copilului ce sa va naşte”, mai spunea părintele.

Sântul Ardealului Arsenie Boca a vorbit și despre relațiile sexuale din timpul sarcinii

„Dacă părinţii i-au tulburat tocmirea cu fărădelegea desfrânării, aceasta se va întipări într-însul cu tărie mare. Iar când se va naşte, până nu ajunge să priceapă, se va juca cu sora de-a mirele şi mireasa, şi încă de la 7 ani”.

Acesta continua să mai spună „Totuşi, nu mă pot abţine de a pomeni un lucru care produce extrem de multe şi grele dificultăţi în educarea copiilor. Când soţul nu dă pace sarcinii (zice el că se poate, sau nu vrea altfel, sau se declară stăpân pe legile naturii) atunci copiii vin pe lume cu predispoziţia precoce spre sexualitate. Aceasta îi face îndărătnici şi foarte greu educabili (sunt certaţi cu disciplina, unii genetic prezintă cromozomul criminalităţii şi chipurile, circumstanţe atenuante în justiţie). Fug de la şcoală şi încep aventurile. Deci tot în răspunderea soţului se soldează şi aceste necazuri. Explicaţia biologică: au crescut în mediul uterin hrăniţi cu sânge prea îmbibat cu testosteron, hormon sexual masculin”.

„Dar şi vremea alăptării trebuie ţinută curată, că încă e legat de mamă şi de purtările ei”.

Când se poate iubi o femeie cu bărbatul ei

Părintele spunea care sunt zilele în care o femeie se poate iubi cu soțul ei, pentru a face copii.

Vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între posturi, însă numai dacă soţii amândoi sunt învoiţi la rostul rodirii de copii.

Femeia și bărbatul nu se vor apropia trupește unul de celălalt în cele trei zile de post pe săptămână, în cele patru posturi mari de peste an, în zilele de sărbători (aici fiind incluse și zilele de weekend).

Părintele Arsenie Boca a mai spus că dacă femeia și bărbatul respectă anumite legi firești și învățăminte, atunci nu vor mai avea loc avorturi, desfrânări, blesteme și alte spurcăciuni.

Abstinența sexuală dă vigoare

Abstinența sexuală dă vigoare, dar din când în când, rar, trebuie soții să se împreuneze, în afară de posturi.

Femeia (luată din bărbat) are nevoie de completare endocrină, prin contact, de la bărbat.

Femeia e necesar să fie căsătorită, de la vârsta împlinirii fiziologice, după 20 de ani.

Pentru menținerea sănătății are nevoie de combustibil masculin, care se poate obține numai în viața conjugală, legală civil și bisericește. Ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă.

Femeile care nu primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că se abțin de la raporturi conjugale, ajung la anxietate (stare de neliniște, de așteptare încordată, însoțită de palpitații, jenă în respirație etc, întâlnită în unele boli de nervi), nevroze, idei de sinucidere, agresivitate etc.

Acestea pot fi și efecte ale văduviei forțate(moartea prematură a soțului) sau ale sterilității”, așa obișnuia să le învețe pe femei părintele Arsenie Boca.

Sursa foto