Pe data da 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoarea toamnei este trecută cu cruce roșie în calendarul orthodox și reprezintă unul dintre cele mai importante Praznice Împărătești ale Bisericii Ortodoxe închinate Fecioarei Maria.

Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului este primul praznic dintre cele patru dedicate sfintei. Sărbătoarea mai este cunoscută și Sfânta Maria Mică sau Sântămărie Mică.

Cele patru mari sărbători creştine închinate Sfintei Fecioare Maria sunt: Naşterea Maicii Domnului prăznuită pe 8 septembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică prăznuită pe 21 noiembrie, Buna Vestire prăznuită pe 25 martie şi Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare prăznuită pe 15 august.

Sfânta Maria a fost fiica lui Ioachim, și a Anei, din neamul preoțesc al lui Aaron. Ioachim și Ana nu aveau copii, iar din această cauză erau adesea batjocoriți de alții, deoarece, lipsa urmașilor, era considerată un blestem al lui Dumnezeu. Cu toate astea, cei doi nu au încetat să se roage și au hotărât să se retragă în post și rugăciune.

Ioachim îi spune Anei: „Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea, căci noi suntem urgisiţi de Dumnezeu. Iată, eu mă duc în munte şi acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu, doar, doar se va milostivi şi ne va da şi nouă un copil”, apoi a plecat în peștera Prorocului Ilie de la Hozeva.

Ana a rămas să se roage lui Dumnezeu, promiţându-I că de va naşte un fiu ori o fiică îi va închina Lui pruncul cu toată inima şi-l va da să slujească în biserica slavei Sale.

Îngerul Gavril li s-a arătat și le-a transmis că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa, spunându-le că acest prunc se va umple de “Duh Sfânt” încă din pântecul mamei și că va fi “ales lui Dumnezeu”.

Părinții i-au pus numele Maria, iar la vârsta de trei ani au dus-o la templul din Ierusalim, acolo unde a crescut împreună cu restul fecioarelor din templu. În următorii ani, Ana și Ioachim au vizitat-o adesea, până la moartea lor. Fecioara Maria și-a dedicate îtreaga sa viață lui Dumnezeu

Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului

 • Potrivit tradiției, în această zi, se anunță bătutul nucilor, culesul viilor, al ogoarelor, semănatul grâului, al orzului și a secarei de toamnă. De acum înainte gospodarii se ocupă de treburile pământului.
 • În ziua de Sfânta Maria Mică se impart bucate, dar și fructe, în special struguri și prune, pentru a primi și cei trecuți în neființă din roadele toamnei.
 • Este bine ca în această zi să se aprindă o lumânarea la icoana Maicii Domnului, în fiecare casă, pentru ca gospodăria să fie ferită de rele și nenorociri.
 • În această zi, potrivit tradiției, sunt ascultate rugăciunile femeilor care își doresc să rămână însărcinate, iar Fecioara Maria le va ajuta să aibă o sarcină și o naștere ușoară.
 • Tradiția spună că, dacă în ziua de Sfânta Maria Mică va ploua, va urma o toamnă cu precipitații multe și vreme mohorâtă.
 • Dacă de Nașterea Maicii Domnului înfloresc perii și merii, înseamnă că va fi o toamnă bună, cu recolte bogate.
 • Se spune în popor că, începând cu această zi, nu se mai poartă pălărie. De aici şi vorbă: “O trecut Sântămăria, leapădă şi pălăria”.

Ce nu este bine să faci de sărbătoarea Sfânta Maria Mică

 • În ziua de Sfânta Maria Mică nu este recomandat să faci treburi în gospodărie. Să nu speli, să nu calci rufe, să nu muncești treburile câmpului.
 • Nu se coase și nici nu se tricotează în ziua sfântă.
 • Nu se prelucrează lâna și nici nu este bine să mături în ziua NașterII Maicii Domnului. În felul acesta, se spune că alungi cu mătura tot norocul casei.
 • De Sfânta Maria Mică nu este bine să dormi la amiază, astfel se spune că te vei simți amorțit tot restul anului.
 • Este interzis scăldatul în ape curgătoare în această zi.
 • Fetele nu au voie să se tundă în ziua de Sfânta Maria Mică, și nici să își arunce părul la gunoi.
 • Nu este bine să se aprindă foc în această zi, pentru că aduce ghinon și boală în casă.
 • Din această zi nu mai este bine să culegi plante de leac, deoarece nu mai au puteri miraculoase pentru sănătate.

9 zile de pomenire pentru Maica Domnului în calendarul ortodox

 • 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului;
 • 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului;
 • 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului;
 • 9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana;
 • 26 decembrie – Soborul Maicii Domnului;
 • 25 martie – Buna Vestire;
 • 2 iulie – Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne;
 • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
 • 31 august – Punerea in racla a brâului Maicii Domnului.

Rugăciuni spuse de sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului

Rugăciune pentru sănătate care trebuie spusă de Sfânta Maria Mică

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune.

Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele. În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te impor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința). Te impor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale”, Amin!

Rugăciune făcătoare de minuni spusă către Maica Domnului

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.

Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta.

Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”