Cele mai impresionante miracole din Biblie sunt legate de victoria asupra morții prin credință și învierea morților cu suflete neprihănite.

Învierea este una dintre doctrinele fundamentale și una dintre cele mai mari învățături ale lui Iisus. Fără înviere, nu ar mai exista sufletul, Raiul, Dumnezeu și nici mântuirea.

În Biblie, Iisus nu este singurul care trece peste moarte și se ridică la cer. El a fost marele Mesia care a întărit această promisiune făcută de Dumnezeu poporului său. Dar au mai fost cazuri în care oamenii s-au ridicat din mormânt și au fost izbăviți.

Cei care au revenit la viață printre semenii lor au fost trimiși cu o misiune de credință și mărturia lor a întărit puterea miracolului.

Promisiunea învierii din Vechiul Testament

Există câteva trimiteri legate de învierea morților în Vechiul Testament, iar cele mai importante dintre ele apar în Isaia, Daniel, Ezechiel și Iov. Învierea este izbăvirea promisă de Dumnezeu și totodată promisiunea că există o altă formă de viață, pură, fără griji și păcate.

Vechiul Testament nu ne oferă prea multe detalii despre înviere, dar întreaga semnificație a acestui concept este dezvăluită în Noul Testament. De la învierea din Nain, la ridicarea Sa la ceruri, Iisus Hristos este propovăduitorului care explică prin parabolele și sfaturile sale înțelepte acest concept al noii sale religii. 

Miracole din Biblie. Învierea fiului văduvei

Pe când Iisus mergea către cetatea Nain împreună cu apostolii și credincioșii săi, o văduvă își ducea la mormânt singura mângâiere care îi mai rămăsese în viață, pe singurul ei fiu. Dar Iisus s-a apropiat și i-a spus ”Nu mai plânge!”. A atins fruntea tânărului mort, iar el atunci a deschis ochii și s-a ridicat.

Hristos a fost profund mișcat de durerea bietei mame rămasă singură pe lume. Oamenii îl cunoșteau deja, auziseră de miracolele pe care le făcuse Iisus pentru cei bolnavi, dar nimeni nu auzise că el avea puterea dumnezeiască de a învia morții.

Învierea fiului văduvei este primul dintre marile miracole din Biblie în care se dezvăluie adevărata putere a lui Hristos.  

Fetița lui Iair este adusă din moarte

Iisus are puterea să treacă peste moarte, iar acest har divin îl dăruiește în special celor tineri, cu suflete curate, care au tăria de a crede fără nicio îndoială în suflet. După tânărul din Nain, Iisus o aduce din moarte pe fetița lui Iair, care fusese grav bolnavă.

În camera în care se afla trupul fetei, Iisus intră cu părinții acesteia și cu trei dintre apostolii Săi. Nicio clipă nu a avut intenția să își ascundă harul, dar nici nu făcea miracole fără ca sufletele pe care le salva să le merite.

Întotdeauna, bunătatea lui Iisus s-a îndreptat către cei în care simțea că există aceeași bunătate a credinței și a purității.

Miracolul Învierii dăruit Apostolului Petru

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Iisus i-a sculat din morți pe copiii și pe tinerii neprihăniți și astfel le-a propovăduit tuturor învierea sufletelor în Împărăția lui Dumnezeu. Dar le-a promis că El Însuși va învia și se va ridica la Cer, oricât de violentă și crudă i-ar fi moartea.

Nicio durere, nicio împilare și nici ura necredincioșilor nu putea știrbi puterea Lui dumnezeiască. Iar Iisus învie a treia zi și se arată mironosițelor și apostolilor Săi, aducând o bucurie fără seamăn și o mare credință.

Pe toți îi sfătuiește să vorbească oamenilor despre viața de apoi și despre mântuirea sufletului. Unii dintre apostolii lui primesc harurile Sale și mulți dintre ei vindecă nu doar prin puterea cuvintelor, ci și prin puterea mâinilor.

Mai mult decât atât, datorită credinței sale nestrămutate, Apostolul Petru primește, poate fără să știe, marele har de a învia morții. El este chemat la căpătâiul Tabitei, o tânără modestă și iubitoare, care moare subit. Episodul are loc în localitatea Iope, foarte aproape de Lida, unde trăia Petru.

Învierea Tabitei

Petru le cere văduvelor care o privegheau pe Tabita să îl lase singur să se roage pentru sufletul ei. Lumea se retrage și Petru petrece un timp în singurătate, rugându-se pentru tânăra care pierise prematur.

El simte că rugăciunile și sufletul lui au căpătat o putere mai mare și îi cere Tabitei să se ridice și să umble. Marele miracol al învierii se petrece din nou și Sf. Petru îi cheamă pe toți ceilalți să se bucure împreună și să o primească pe Tabita vie și nevătămată.

Acest episod vine să întărească încă o dată vechile miracole din Biblie și credința celor care, poate, se îndoiau de învierea lui Hristos. Dacă unul dintre apostolii lui a primit acest har, mulți necredincioși s-au convins atunci că Iisus Hristos a urcat la dreapta Tatălui, acolo unde veghează asupra tuturor.