Ioan Gură de Aur îți înlesnește exprimarea

„Doamne, eu nu sunt vrednic ca sa intri sub acoperamântul sufletului meu. Tu, iubitor de oameni, poruncește. Și voi deschide porțile pe care Tu le-ai făcut. Intră cu iubirea Ta și luminează cugetul meu întunecat. Căci Tu nu Te-ai ferit de păcătoasa care a venit la Tine cu lacrimi.

Nu ai lepădat nici vameșul care s-a pocăit. Nici pe tâlharul care a cunoscut împaratia Ta nu l-ai alungat. Ci pe toți care au alergat la Tine i-ai înșirat în ceata prietenilor Tăi. Căci Tu ești binecuvântat, acum si pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea de ajutor a lui Ioan Gură de Aur

Doamne, știu că nu sunt vrednic să intri sub acoperamântul casei sufletului meu. Pentru că este deșartă și nu ai la mine loc cuviincios, ca să-Ți pleci capul. Dar Te rog, Doamne, pleacă-Te acum la umilința mea. Și, cum ai voit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântatoarelor, binevoiește a intra și în ieslea necuvântatorului meu suflet si în spurcatul meu trup.

Nu ai socotit a fi lucru nevrednic a intra si a cina împreuna cu pacatosii, în casa lui Simon leprosul. Asa binevoiește a intra si în casa sufletului meu celui umilit. Ci sa fie mie carbunele preasfântului Tau Trup si al scumpului Tau

Sânge, spre sfintire si luminare si spre întarirea umilitului meu suflet si a trupului, spre usurarea greselilor mele celor multe, spre paza de toata lucrarea diavoleasca, spre schimbarea si împiedicarea diavoleasca, spre schimbarea si împiedicarea vicleniei si relei mele deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea poruncilor Tale, spre adaugarea dumnezeiescului Tau har, si spre dobândirea împaratiei Tale.

Sfinte, roagă-te pentru noi!

Ca nu ca un nepasator ma aproprii de Tine, Dumnezeule, ci nadajduind întru bunatatea Ta cea nespusa, si pentru ca, stând departe multa vreme de împartasirea Ta, sa nu fiu sfâsiat de lupul cel întelegator. Pentru aceea ma rog Tie: Precum singur esti sfânt, Stapâne, sfinteste-mi trupul si sufletul, mintea si inima, maruntaiele si pântecele, si întreg ma înnoieste, si înradacineaza frica Ta întru madularele mele, si sfintirea Ta fa-o nestearsa din mine.

Si fii mie ajutor si sprijinitor, îndreptând în pace viata mea, învrednicindu-ma si de a sta de-a dreapta Ta, împreuna cu Sfintii Tai. Pentru rugaciunile si mijlocirile preacuratei Maicii Tale, si ale preacuratelor Puteri fara de trup care slujesc Tie, si ale tuturor Sfintilor, care din veac bine Ti-au placut. Amin.”

Sursa foto: wikimedia.org