Oamenii au avut o fascinație puternică pentru îngerii lui Dumnezeu, veche de secole. În perioada romantică, îngerii au pătruns adânc în artă, în pictură, poezie și povești religioase.

Ne-am construit o imagine tipică pentru îngeri pe care îi vedem drept ființe de o frumusețe divină, înconjurate de lumină, cu aripi mari și albe, cu un chip de o bunătate fără seamăn.

Dar cât de aproape este imaginea aceasta de îngerii pe care ni-i arată Biblia? Cartea Sfântă ne dezvăluie cu totul alte taine despre mesagerii lui Dumnezeu.

Cum au fost creați îngerii?

În mod surprinzător, cine citește cu mare atenție Geneza va descoperi că îngerii au fost creați odată cu cerul și cu pământul.

Astfel au fost terminate cerurile și pământul și toată oștirea lor. (Geneza 2: 1)

Se poate interpreta că oștirea este numărul mare de îngeri creați pentru a păzi Împărăția lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în creație, nu este folosit termenul concret de îngeri sau făpturi ale lui Dumnezeu. Dar, în Cartea lui Iov, avem o mențiune care arată că îngerii au fost creați odată cu pământul și înaintea omului.

Atunci DOMNUL a răspuns lui Iov din furtună. El a spus: „… Unde erai când am pus temelia pământului? … în timp ce stelele de dimineață cântau împreună și toți îngerii strigau din bucurie?” (Iov 38: 1-7)

Îngerii sunt menționați sub diferite forme de 276 de ori în Biblie. Scriptura ne spune că sunt creații ale lui Dumnezeu, cu rolul de paznici, și că sunt nemuritori. Îngerii nu mor, dar nici nu se înmulțesc, pentru că ei nu trăiesc ca bărbații și femeile, deși unii dintre ei au înfățișarea oamenilor. În plus, sunt pasaje în Biblie care arată că îngerii sunt foarte numeroși, atât de numeroși că nu pot fi numărați.

Ce daruri au primit îngerii de la Dumnezeu

De-a lungul Bibliei sunt câteva pasaje care descriu cum au fost înzestrați îngerii de către Creatorul lor suprem. Unii îngeri sunt strălucitori, alții sunt invizibili, le auzim doar vocea, alții seamănă bine cu oamenii, alții sunt ființe supradimensionate, dotate cu aripi și nimb de lumină.

Dar, dincolo de toate acestea, îngerii au fost dăruiți cu înțelepciune și nemurire și cu o frumusețe stranie. Îngerii pot discerne între bine și rău, pot judeca faptele oamenilor, pot da un sfat și o povață bună muritorilor și pot aduce înțelegere între oameni.

Dincolo de misiunea lor de paznici în Împărăția Domnului, ei au fost dintotdeauna implicați în destinul oamenilor. Au urmărit din cer viețile muritorilor, au intervenit în unele momente critice și au transmis voia Domnului.

Îngerii sunt ființe spirituale înalte, cu o conștiință și o inteligență deosebită, dar nu sunt ființe cărora trebuie să ne închinăm. De câteva ori în Biblie se menționează clar că îngerii nu trebuie venerați. Credincioșii se închină doar lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos și Fecioarei Maria.

Și am căzut la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a spus: „Vezi să nu faceți asta! Eu sunt robul vostru și suntem frații voștri care au mărturia lui Isus. Venerați-L pe Dumnezeu ! Căci mărturia lui Isus este duhul profeției” (Apocalipsa 19:10)

Misiunea îngerilor, prea puțin prezentată în Biblie

Pe cât de complexă și cuprinzătoare este Biblia, pe atât de săracă este în ceea ce privește aparițiile îngerilor. Aceștia sunt menționați foarte rar, deși ei sunt o verigă de legătură între voința Domnului și oameni.

Îngerii îndeplinesc anumite lucrări miraculoase trimiși de Dumnezeu. Domnul a trimis un înger să-l binecuvânteze pe Avraam și să îl împiedice să-și sacrifice fiul, pe Isaac. (Geneza 22:11-18) Un înger i-a apărut lui Moise în mijlocul unei tufe de mărăcini în flăcări pentru a-i transmite un mesaj ce avea să-i schimbe viața. (Exodul 3:1, 2) Când profetul Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, Dumnezeu „și-a trimis îngerul și a închis gura leilor”. (Daniel 6:22)

Din puținele relatări despre intervenția îngerilor, știm din Biblie că ei apar doar pentru a salva și mântui oamenii cu un suflet bun, care cred cu tărie în puterea lui Dumnezeu. Îngerii au misiunea de a-i ajuta pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu, dar apariția lor a fost deosebit de rară în istoria religioasă. Pe de altă parte, îngerii se arată doar dacă sunt trimiși de Dumnezeu și niciodată nu vin pentru că sunt chemați de oameni. De asemenea, îngerii transmit mesajul Domnului, dar niciodată nu transmit un mesaj de la oameni către Dumnezeu.

Cu toate că ei reprezintă una dintre cele mai importante creații divine, intervenția lor a fost fugitivă, iar Biblia a reținut prea puține detalii despre aparițiile îngerilor. Multe povești despre îngeri nu au o bază în scripturi, ci sunt mai degrabă legende și episoade romanțate, pe care trebuie să le tratăm ca atare.