Rugăciunea pentru îndurarea divină are efecte miraculoase asupra credincioșilor. Este un ritual menit să împlinească cele mai ascunse dorințe. Îndurarea divină aduce vindecare și alină sufletele la necaz. Ritualul se parcurge timp de 9 săptămâni. În fiecare duminică din cele 9 săptămâni, la orele 9 dimineața, se aprind câte 9 lumânări. Rugăciunea pentru îndurarea divină se rostește de 9 ori.

Rugăciunea pentru îndurarea divină

„Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sîngele, Sufletul şi Divinitatea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos. Ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi.  Prin Patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Doamne, să fie, nu cum vreau eu, ci conform voinţei Tale. O, Sînge şi Apă, care aţi tîşnit din Inima lui Isus ca izvor de îndurare pentru noi, am încredere în voi. Când, cu credinţă şi cu inima căită, voi recita această rugăciune pentru mine sau un anumit păcătos, Tu îmi vei dărui harul convertirii.

O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfânt! Pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvânt păcătoşilor. Pe care trebuie să-i ajut să se mântuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge. Ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfântă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfânt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.

Iisuse, dă-ne îndurare!

Preamilostive Iisus, este în firea Ta să ai milă şi iertare faţă de noi. Nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în bunătatea Ta nesfîrşită. Primeşte-ne pe toţi în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu alunga niciodată pe nimeni de acolo. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Spiritul Sâînt.

Sursa foto: Shutterstock