Iată cele mai importante dovezi care arată momentul de cumpănă din istorie în care a fost cruficicat Iisus. Iată ce spune Biblia.

Apostolii Matei și Ioan au relatat amândoi că Iisus a fost prins și răstignit la îndemnul lui Caiafa. Din diverse surse istorice, se știe că acest rabin a ocupat un rang înalt între anii 18 și 36 după Hristos. Doar atunci putea să influențeze autoritățile romane și comunitatea evreiască pentru a decide condamnarea și crucificarea lui Iisus. Dar informațiile pot fi și mai concrete.

Răstignit înainte de Pesah

În Evanghelia după Luca este menționat cel de al 15-lea an din domnia lui Cezar, când Ioan Botezătorul a primit cuvântul Domnului, iar acest an este anul 29. Din acel an, Iisus a devenit tot mai cunoscut, a atras tot mai mulți adepți și a început să devină un pericol pentru autoritățile romane. Ca atare, anul morții sale putea fi cuprins între 29 și 36.

Mai multe evanghelii notează faptul că Iisus a fost omorât chiar într-o zi de vineri, când evreii se pregăteau pentru Pesah, sărbătoare care simboliza eliberarea din robia egipteană. Doar două date se potrivesc pentru vineri, înainte de Pesah, între anii 29 și 36, și anume vineri, 7 aprilie 30 și vineri, 3 aprilie 33. Dar care anume dintre ele este ziua răstignirii?

Anul 33, anul cel mai probabil în care a fost crucificat Iisus

Geologii israelieni cred că au identificat fără greșeală ziua exactă în care a avut loc martiriul Domnului. Este vorba despre 3 aprilie, anul 33, o zi de vineri, așa cum spune și tradiția. Dacă ziua a fost întotdeauna știută, asupra anului au avut loc multe dezbateri în lumea științifică și religioasă.

Nu se știe cu precizie dacă Iisus a fost omorât în anul 33 sau mai devreme. Dar cercetătorii israelieni au studiat straturile geologice de pe malul Mării Moarte, la câțiva kilometri de Ierusalim și au detectat urmele unui cutremur puternic, care ar fi avut loc în anul 33.

Biblia spune că, în momentul în care Iisus și-a dat duhul, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a rupt și stâncile s-au despicat în două. Coroborând datele geologice și informațiile din Biblie, se pare că anul 33 este cel mai probabil anul morții lui Hristos.