Din primele veacuri de creștinism, credincioșii au folosit simboluri sugestive pentru figura lui Iisus răstignit, atât în vechile lăcașuri de închinăciune, în cimitire, precum și în bisericile vechi.

Unele simboluri aveau rolul de a ascunde apartanența la credința creștină, din cauza prigonirilor sângeroase la care erau supuși creștinii.

Altele reprezintă adevărate metafore pentru lumina, înțelepciunea și dragostea pe care Fiul Domnului le-a arătat celor oprimați.

Puterea acestor simboluri s-a păstrat neștirbită de veacuri și le găsim și azi în biserici, pictate pe icoane sau imprimate pe obiectele creștine pe care le folosim acasă. Puțină lume mai știe, însă, care este semnificația lor.

Simbolul ChiRo, monograma numelui din greacă

Seamănă cu o cruce cu litera P deasupra. Este de fapt o monogramă formată din suprapunerea literelor Ch și R, primele două litere din numele lui Hristos din limba greacă. Este, poate, cel mai vechi simbol cruciform al lui Iisus.

Se folosea din vremea Împărtatului Constantin, care a pus acest simbol pe obiectele sale de gală și apoi pe armurile soldaților. Unul dintre sfătuitorii împăratului și unul dintre primii autori de texte creștine, Lactantius, povestește că marele Constantin ar fi avut o viziune să pună simbolul ChiRo pe platoșele soldaților înaintea bătăliei de la Podul Milvian, din anul 312.

După victoria de la Milvian, simbolul lui Iisus a fost folosit aproape pe toate obiectele împăratului, pe coifurile soldaților și chiar pe monede.

Iisus răstignit pe cruce

Nu există altar creștin în care să nu se afle crucea, dar mai ales crucifixul pe care este răstignit Hristos. Sacrificiul suprem pentru binele omenirii și pentru credința în Dumnezeu stă la baza religiei creștine.

Fără miracolul din urmă, al morții și al învierii, lumea creștină și-ar pierde identitatea. Este simbolul suprem pe care mulți ortodocși și catolici îl poartă cu mândrie, fie sub formă de medalion, fie sub formă de icoană.

Peștele și legătura acestui simbol cu Iisus

Dincolo de semnificația pe care peștii o au în Biblie, simbolul peștelui a fost folosit pentru Iisus datorită unei corespondențe curioase de litere. În limba greacă, cuvântul pește este ” ikh-thoos”, iar literele care formau acest cuvânt erau inițialele unei expresii des folosite de creștini: “Iesous Christos, Theou Uios, Soter”, ceea ce înseamnă ”Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, Salvatorul”.

Se presupune că simbolul peștelui, pentru a-l reprezenta pe Iisus, ar fi fost folosit la începuturi de marinarii și neguțătorii care ajungeau în portul Alexandriei. De aici, s-a răspândit în toată lumea creștină, până în cele mai îndepărtate lăcașuri și biserici, inclusiv în țara noastră.

Mielul, animalul de sacrificiu

Vechiul Testament arată adesea că mieii erau folosiți pentru sacrificii în numele Domnului. Cu o astfel de semnificație, mielul devine încă din primele secole de creștinism un simbol puternic al lui Hristos.

El a fost fiul curat și fără păcate, sacrificat pentru păcatele lumii și pentru izbăvirea celor umili. Mielul reprezintă puritatea și candoarea, adevărul și cinstea, așa cum trebuie să fie și sufletul unui adevărat creștin.

Inima sacră din care ies raze de lumină

Acest simbol este mai des întâlnit la catolici și reprezintă dragostea nemărginită a lui Iisus pentru credincioșii săi.  Razele de lumină semnifică deopotrivă înțelepciunea Sa, dăruirea, generozitatea și speranța cu care a luminat sufletele celor asupriți în vremurile cumplite când creștinii erau prigoniți.