Poate că nu crezi în aceste lucruri, ești o fire mai sceptică, dar sunt persoane care susțin că simt în casa lor o apăsare, o atmosferă tensionantă.

Se întâmplă să intri în casa cuiva și să simți un val de energie care te binedispune. Sau ai dormit în patul cuiva așa cum nu ai mai făcut-o demult. Poți spune că era o casă cu energii pozitive.

Alteori, după ce ai musafiri te simți sleit de putere, ai o stare apatică ai o neliniște. Lucrurile nu sunt întotdeauna întâmplătoare.

Nu toți oamenii au intenții bune. Încărcarea lor negativă, gândurile necurate pot lăsa o amprentă în casa ta.

În alte dăți, oamenii au spus că li s-au făcut farmece, că totul le merge pe dos când sunt acasă, simt valuri de curent când toate geamurile sunt închise, că au văzut anumite luminițe, le trosnește mobila în casă sau se trântește vreo ușă. Au o teamă inexplicabilă.

Ai putea să mai dai din mobilă și din lucrurile de prisos din locuință, să faci curățenie, pentru a invita energiile pozitive. Fiecare lucru din locuință poartă cu el istoria sa – energii ale oamenilor care l-au atins, care l-au avut, etc.

Duhurile rele își fac simțită prezența

Nu putem vedea duhurile rele, însă le simțim atunci când ele își fac lucrările. Lipsa unei slujbe de sfințire a casei, a unui preot sau lipsa credinței si a rugăciunilor fac din locuință un loc slab în fața energiilor negative.

Ce poți face

Până ajungi la un preot, poți începe prin a te ruga pentru tine, cei vii și pomenește-i și pe cei care nu mai sunt printre noi.

Mergi la biserică și dă un pomelnic, fă un acatist. Vorbește cu un preot să te viziteze. El îți va da toate detaliile despre mica ceremonie din locuința ta.

Împotriva duhurilor rele poți aprinde lumânarea de la Paști, să faci o rugăciune și să tămâiezi casa.

Spune rugăciunea Sfântului Ciprian, cel care dezleagă blestemele și farmecele.

„Doamne Iisuse Hristoase, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi.

Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul şi fă-l să dea roadele lui.

Copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate şi izbăvite de nerodirea pântecului.

Dezleagă şi toată zidirea Ta de toate legăturile diavoleşti.

Şi dezleagă pe robul tău (spune-ţi numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale vrăjilor, ale farmecelor, ale puterilor potrivnice.

Împiedică Tu, Doamne, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările sataniceşti şi de toate legăturile lor.

Şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Preasfântului Tău nume, dezleag-o pentru totdeauna, în ceasul ăsta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Amin.”

Mai poți citi și această rugăciune de alungare a duhurilor rele

„Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, Care Te porţi pe heruvimi

Cel ce eşti mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia.

Tu cel mare şi înfricoşător peste toţi care sunt împrejurul Tău

Cel ce ai aşezat cerul deasupra noastră şi ai făcut pământul cu tăria Ta şi ai îndreptat lumea cu înţelepciunea Ta.

Rugăciunea înlătură răul

Care cutremuri din temelie cele de sub cer, încât şi stâlpii lor se clatină

Cel ce zici soarelui şi nu răsare ascunzându‑se după stele.

Care ameninţi marea şi o usuci pe ea

a Cărui mânie topeşte stăpâniile şi puterile, şi din pricina Căruia pietrele s‑au sfărâmat.

Care ai zdrobit porţile cele de aramă şi zăvoarele cele de fier le‑ai rupt.

Roagă-te dimineața și seara

Pe cel tare l‑ai legat şi pe slujitorii lui i‑ai risipit pe tiran cu crucea Ta l‑ai doborât şi pe balaur cu undiţa întrupării Tale l‑ai prins şi cu lanţuri l‑ai legat în întunericul iadului.

Tu, Doamne, întărirea celor ce‑şi pun nădejdea în Tine.

Zidul cel tare al celor ce şi‑au pus încrederea în Tine

Depărtează, izgoneşte şi împrăştie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei.

Toată bântuiala puterii celei potrivnice de la casa aceasta şi de la cei ce locuiesc în ea

care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare şi înfricoşătoare împotriva demonilor, şi care cheamă numele Tău cel sfânt.

Aşa, Doamne, Care ai izgonit legiunea de demoni şi ai poruncit duhului celui surd şi mut şi necurat să iasă din omul cel cuprins de el şi să nu se mai întoarcă.

Nu-ți pierde speranța

Cel ce ai nimicit toată tabăra vrăjmaşilor noştri cei nevăzuţi, iar credincioşilor ce Te cunosc pe Tine le‑ai zis:

Iată, vă dau vouă putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului.

Însuţi, Stăpâne, păzeşte pe toţi care sunt în casa aceasta de toată vătămarea şi ispita, izbăvindu‑i de frica de noapte.

De săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază.

Pentru ca robii Tăi şi roabele Tale şi pruncii îndulcindu‑se de ajutorul Tău şi cu tabără îngerească fiind păziţi, toţi ca unul, într‑un gând, cu credinţă să cânte:

Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme de ce‑mi va face mie omul.

Şi iarăşi: nu mă voi teme de rău, pentru că Tu cu mine eşti.

Căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea, Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tată al veacului ce va să fie, şi împărăţia Ta este împărăţia veşnică.

Că a Ta, a Unuia, este împărăţia şi puterea şi slava, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Plante ce alungă duhurile rele din locuință

Să nu uităm nici de platele cu efecte miraculoase folosite din timpuri străvechi la ritualuri pe care le poți avea în locuința ta.

Printre plantele care alungă duhurile rele se numără clocoticiul, pelinul, busuiocul, cicoarea, omagul, urechelnița, trifoiul, frunzele de dafin, lucernă, rozmarin.

Sursă Foto www.crestinortodox.ro